ќновлено
2022-11-02
09:22

  1. «акон ”крањни «ѕро вищу осв≥ту»
  2. ѕоложенн€ про спец≥ал≥зовану вчену раду http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11
  3. ѕор€док присудженн€ наукових ступен≥в ≥ присвоЇнн€ вченого званн€ старшого наукового сп≥вроб≥тника http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/36856/
  4. ѕро пор€док доставл€нн€ обов'€зкових прим≥рник≥в документ≥в http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF
  1. ѕро опубл≥куванн€ результат≥в дисертац≥й на здобутт€ наукових ступен≥в доктора ≥ кандидата наук http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#n26
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterоxюШЁy@ЦdFХu"chnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.