ќновлено
2019-11-19
11:54

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача:  узьмук —в≥тлана √ригор≥вна

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: тимчасово не працюЇ

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «Ѕ≥хев≥ористичн≥ ф≥нанси: теоретична концептуал≥зац≥€ та законом≥рност≥ використанн€ в економ≥ц≥»

ƒата захисту:  01.11.2019

Ќауковий кер≥вник: Ќ≥к≥форов ѕетро ќпанасович, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри ф≥нанс≥в ≥ кредиту („ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ёхименко ѕетро ≤ванович, доктор економ≥чних наук, професор, професор кафедри економ≥ки та економ≥чноњ теор≥њ (Ѕ≥лоцерк≥вський нац≥ональний аграрний ун≥верситет ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ÷иганова Ќад≥€ ¬≥ктор≥вна, кандидат економ≥чних наук, доцент, доцент кафедри банк≥вськоњ справи (ƒержавний вищий навчальний заклад « ињвський нац≥ональний економ≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ¬адима √етьмана» ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.01 – економ≥чна теор≥€ та ≥стор≥€ економ≥чноњ думки

«ахист у —¬–:    76.051.12 

*****************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача: Ѕуринська ќксана ≤гор≥вна

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: асистент кафедри економ≥ки п≥дприЇмства та управл≥нн€ персоналом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: ««абезпеченн€ сталого розвитку аграрного сектора нац≥ональноњ економ≥ки»

ƒата захисту:  27.04.2018

Ќауковий кер≥вник: Ћопатинський ёр≥й ћихайлович, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри економ≥ки п≥дприЇмства та управл≥нн€ персоналом („ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: Ўпикул€к ќлександр √ригорович, доктор економ≥чних наук, професор, учений секретар (ЌЌ÷ «≤нститут аграрноњ економ≥ки» ЌјјЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: «≥нчук “ет€на ќлекс≥њвна, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри м≥жнародних економ≥чних в≥дносин та Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ (∆итомирський нац≥ональний агроеколог≥чний ун≥верситет ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.03 – економ≥ка та управл≥нн€ нац≥ональним господарством

«ахист у —¬–:    76.051.12 

*****************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача:  ≥ндзерський ¬≥тал≥й ¬олодимирович

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: голова первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ студент≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «ƒержавне регулюванн€ та ≥нституц≥йна пол≥тика розвитку аграрного сектора нац≥ональноњ економ≥ки»

ƒата захисту:  02.12.2016

Ќауковий кер≥вник: Ћопатинський ёр≥й ћихайлович, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри економ≥ки п≥дприЇмства та управл≥нн€ персоналом („ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: Ўпикул€к ќлександр √ригорович, доктор економ≥чних наук, професор, заступник директора з науково-орган≥зац≥йноњ та ≥нновац≥йноњ роботи (Ќац≥ональний науковий центр «≤нститут аграрноњ економ≥ки» ЌјјЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ѕавлова √алина ™вген≥њвна, доктор економ≥чних наук, доцент, директор навчально-наукового ≥нституту економ≥ки (ƒн≥пропетровський державний аграрно-економ≥чний ун≥верситет ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.03 – економ≥ка та управл≥нн€ нац≥ональним господарством

«ахист у —¬–:    76.051.12 

*****************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача: ћельник ќлег ≤ванович

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: асп≥рант кафедри економ≥ки п≥дприЇмства та управл≥нн€ персоналом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «ѕ≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ аграрного сектора економ≥ки ”крањни»

ƒата захисту:  02.12.2016

Ќауковий кер≥вник:  Ћопатинський ёр≥й ћихайлович, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри економ≥ки п≥дприЇмства та управл≥нн€ персоналом („ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: √удзинський ќлекс≥й ƒмитрович, доктор економ≥чних наук, професор, професор кафедри менеджменту ≥мен≥ професора ….—. «авадського (Ќац≥ональний ун≥верситет б≥оресурс≥в ≥ природокористуванн€ ”крањни ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент:  ирилов ёр≥й ™вгенович, доктор економ≥чних наук, доцент, професор кафедри менеджменту орган≥зац≥й (ƒ¬Ќ« «’ерсонський державний аграрний ун≥верситет» ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.03 – економ≥ка та управл≥нн€ нац≥ональним господарством

«ахист у —¬–:    76.051.12 

*****************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача:  утузов –услан ¬олодимирович

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: тимчасово не працюЇ

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «–озвиток управл≥нськоњ думки в ”крањн≥ (’≤’ ст. – 20-≥ роки ’’ ст.)»

ƒата захисту:  04.11.2016

Ќауковий кер≥вник:  Ћеоненко ѕетро ћихайлович, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач в≥дд≥лу теор≥њ економ≥ки ≥ ф≥нанс≥в (ƒЌЌ” «јкадем≥€ ф≥нансового управл≥нн€» ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ‘ещенко ¬алентина ћихайл≥вна, доктор економ≥чних наук, професор, професор кафедри ≥стор≥њ та теор≥њ господарства (ƒ¬Ќ« « ињвський нац≥ональний економ≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ¬адима √етьмана» ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ÷≥х  √алина ¬олодимир≥вна, кандидат економ≥чних наук, доцент, декан факультету економ≥ки та менеджменту (“ерноп≥льський нац≥ональний техн≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ≤вана ѕулю€ ћќЌ ”крањни)

Cпец≥альн≥сть:  08.00.01 – економ≥чна теор≥€ та ≥стор≥€ економ≥чноњ думки

«ахист у —¬–:    76.051.12

*****************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача: Ќастас ќксана ћиколањвна

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: асп≥рант ƒ” «≤нститут економ≥ки та прогнозуванн€ Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни»

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «ћехан≥зм  розпод≥лу та перерозпод≥лу доход≥в ≥нституц≥йних сектор≥в економ≥ки ”крањни»

ƒата захисту:  04.11.2016

Ќауковий кер≥вник:  Ўинкарук Ћ≥д≥€ ¬асил≥вна, доктор економ≥чних наук, професор, член-кореспондент ЌјЌ ”крањни, зав≥дувач кафедри виробничого та ≥нвестиц≥йного менеджменту (Ќац≥ональний ун≥верситет б≥оресурс≥в ≥

природокористуванн€ ”крањни ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ѕрушк≥вська ≈м≥л≥€ ¬асил≥вна, доктор економ≥чних наук, професор, професор кафедри м≥жнародних економ≥чних в≥дносин («апор≥зький нац≥ональний техн≥чний ун≥верситет ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: Ѕакум ≤рина ¬≥ктор≥вна, кандидат економ≥чних наук, доцент, доцент кафедри економ≥ки та п≥дприЇмництва („еркаський державний технолог≥чний ун≥верситет ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.03 – економ≥ка та управл≥нн€ нац≥ональним господарством

«ахист у —¬–:    76.051.12

*****************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача: „екаловська √алина «бислав≥вна

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: ≥нженер з ≥нформац≥йного забезпеченн€ „ортк≥вського навчально-наукового ≥нституту п≥дприЇмництва ≥ б≥знесу “ерноп≥льського нац≥онального економ≥чного ун≥верситету

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «—усп≥льне благо осв≥тн≥х послуг в систем≥ стимулюванн€ розвитку «новоњ економ≥ки»

ƒата захисту:  27.05.2016

Ќауковий кер≥вник: ƒлугопольський ќлександр ¬олодимирович, доктор економ≥чних наук, доцент, директор Ќƒ≤ ≥нновац≥йного розвитку та державотворенн€, професор кафедри економ≥чноњ теор≥њ (“ерноп≥льський нац≥ональний економ≥чний

н≥верситет ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: –ад≥онова ≤рина ‘едор≥вна, доктор економ≥чних наук, професор, професор кафедри макроеконом≥ки та державного управл≥нн€ (ƒ¬Ќ« « ињвський нац≥ональний економ≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ¬адима √етьмана» ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: Ўтундер ≤рина ќлександр≥вна, кандидат економ≥чних наук, доцент, доцент кафедри економ≥чноњ теор≥њ та конкурентноњ пол≥тики ( ињвський нац≥ональний торговельно-економ≥чний ун≥верситет ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.01 – економ≥чна теор≥€ та ≥стор≥€ економ≥чноњ думки

«ахист у —¬–:    76.051.12 

***********************************************************************************************************************

 ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача: “кач —ерг≥й ¬≥кторович

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: асистент кафедри ф≥нанс≥в ≥ кредиту „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «¬алютне регулюванн€ в систем≥ економ≥чноњ пол≥тики держави»

ƒата захисту:  01.04.2016

Ќауковий кер≥вник:  Ќ≥к≥форов ѕетро ќпанасович, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри ф≥нанс≥в ≥ кредиту („ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: Ћютий ≤гор ќлекс≥йович, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри ф≥нанс≥в ( ињвський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ “араса Ўевченка ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: —л≥пченко “ет€на ќлександр≥вна, кандидат економ≥чних наук, старший викладач кафедри економ≥чноњ теор≥њ (“ерноп≥льський нац≥ональний економ≥чний ун≥верситет ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.01 – економ≥чна теор≥€ та ≥стор≥€ економ≥чноњ думки

«ахист у —¬–:    76.051.12 

***********************************************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача: ƒутчак јнна ¬асил≥вна

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: економ≥ст бюджетного в≥дд≥лу ф≥нансового управл≥нн€ „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «—оц≥ально-економ≥чний механ≥зм функц≥онуванн€ ринкового розпод≥лу доход≥в»

ƒата захисту:  01.04.2016

Ќауковий кер≥вник:  √алушка «о€ ≤ван≥вна, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри економ≥чноњ теор≥њ, менеджменту ≥ адм≥н≥струванн€ („ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ƒучинська Ќ≥на ≤ван≥вна, доктор економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри економ≥чноњ теор≥њ (ƒн≥пропетровський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ќлес€ √ончара ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент:  уд≥нова јлевтина ¬≥тал≥њвна, кандидат економ≥чних наук, доцент, доцент кафедри пол≥тичноњ економ≥њ (ƒ¬Ќ« « ињвський нац≥ональний економ≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ¬адима √етьмана» ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.01 – економ≥чна теор≥€ та ≥стор≥€ економ≥чноњ думки

«ахист у —¬–:    76.051.12 

***********************************************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача:  левч≥к Ћеон≥д Ћеон≥дович

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: асистент кафедри економ≥чноњ теор≥њ, менеджменту ≥ адм≥н≥струванн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «‘ормуванн€ ринку економ≥чноњ ≥нформац≥њ в умовах глобал≥зац≥њ»

ƒата захисту:  26.12.2015

Ќауковий кер≥вник¬арнал≥й «ахар≥й —тепанович, доктор економ≥чних наук, професор, професор кафедри ф≥нанс≥в ( ињвський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ “араса Ўевченка ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ћоскаленко ќлександра ћиколањвна, доктор економ≥чних наук, доцент, професор кафедри пол≥тичноњ економ≥њ обл≥ково-економ≥чних факультет≥в (ƒ¬Ќ« « ињвський нац≥ональний економ≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ¬адима

√етьмана» ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: якобчук ¬алентина ѕавл≥вна, кандидат економ≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри економ≥чноњ теор≥њ та ≥нтелектуальноњ власност≥ (∆итомирський нац≥ональний агроеколог≥чний ун≥верситет ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.01 – економ≥чна теор≥€ та ≥стор≥€ економ≥чноњ думки

«ахист у —¬–:    76.051.12

***********************************************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача: ћойсеЇнко  ост€нтин ™вген≥йович

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: старший науковий сп≥вроб≥тник науково-досл≥дного сектору ƒонбаськоњ державноњ машинобуд≥вноњ академ≥њ

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «ћехан≥зм функц≥онуванн€ ≥ розвитку соц≥ально-економ≥чноњ системи сусп≥льства»

ƒата захисту:  30.11.2015

Ќауковий кер≥вник–екова Ќатал≥€ ёр≥њвна, доктор економ≥чних наук, професор, професор кафедри економ≥ки п≥дприЇмства (ƒонбаська державна машинобуд≥вна академ≥€ ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: Ћипов ¬олодимир ¬алентинович, доктор економ≥чних наук, професор, професор кафедри м≥жнародноњ економ≥ки ≥ менеджменту зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ (’арк≥вський нац≥ональний економ≥чний ун≥верситет ≥мен≥

—емена  узнец€ ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: „айка ёл≥€ ћиколањвна, кандидат економ≥чних наук, доцент, доцент кафедри економ≥чноњ теор≥њ (ƒн≥пропетровський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ќлес€ √ончара ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.01 – економ≥чна теор≥€ та ≥стор≥€ економ≥чноњ думки

«ахист у —¬–:    76.051.12

*************************************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача: Ќикифорак ќлександр ярославович

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: асистент кафедри економ≥ки п≥дприЇмства Ѕуковинського державного ф≥нансово-економ≥чного ун≥верситету

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «”правл≥нн€ запасами в структур≥ оборотного кап≥талу економ≥ки ”крањни»

ƒата захисту:  30.11.2015

Ќауковий кер≥вникЎинкарук Ћ≥д≥€ ¬асил≥вна, доктор економ≥чних наук, професор, член-кореспондент ЌјЌ ”крањни, зав≥дувач в≥дд≥лу економ≥чного зростанн€ та структурних зм≥н в економ≥ц≥ (≤нститут економ≥ки та прогнозуванн€ ЌјЌ

”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент: ™щенко ѕетро —тепанович, доктор економ≥чних наук, професор, пенс≥онер

ќф≥ц≥йний опонент: —тахова Ќатал≥€ ѕетр≥вна, кандидат економ≥чних наук, доцент, доцент кафедри економ≥ки та п≥дприЇмництва (ѕриватний вищий навчальний заклад «Ѕуковинський ун≥верситет»)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.03 – економ≥ка та управл≥нн€ нац≥ональним господарством

«ахист у —¬–:    76.051.12 

***********************************************************************************************************

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача:  утаренко Ќатал≥€ ярослав≥вна

ѕосада здобувача ≥ повна назва м≥сц€ роботи: асистент кафедри економ≥ки п≥дприЇмства та управл≥нн€ персоналом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

Ќазва дисертац≥йноњ роботи: «–озвиток орган≥чного с≥льського господарства в агропродовольч≥й систем≥ ”крањни»

ƒата захисту:  02.10.2015

Ќауковий кер≥вник:  Ћопатинський ёр≥й ћихайлович

ќф≥ц≥йний опонент: ѕисаренко ¬.¬., доктор екон. наук, професор, зав≥дувач кафедри маркетингу (ѕолтавська державна аграрна академ≥€)

ќф≥ц≥йний опонент: ’одак≥вська ќ.¬., кандидат екон. наук, старший науковий сп≥вроб≥тник, зав≥дувач в≥дд≥лу земельних в≥дносин (Ќац≥ональний науковий центр «≤нститут аграрноњ економ≥ки» ЌјјЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат економ≥чних наук

Cпец≥альн≥сть:  08.00.03 – економ≥ка та управл≥нн€ нац≥ональним господарством

«ахист у —¬–:    76.051.12

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmastervw*@Ш…ц«chnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.