Оновлено
2021-09-24
09:55

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Халавка Юрій Богданович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент, завідуючий кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: «Функціональні матеріали на основі наночастинок напівпровідників та металів»

Дата захисту:  06.05.2020, о 16:30 з використанням засобів електронного зв’язку за посиланням https://meet.google.com/hqk-mpgr-uai?hs=224

 
Науковий консультант: Фочук Петро Михайлович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент: Аксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка  (м. Львів). 

Офіційний опонент: Куліков Леонід Мінейович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу тонкого неорганічного синтезу, термодинаміки та кінетики гетерофазних процесів Інституту проблем Матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України (м.Київ).

Офіційний опонент: Коцюбинський Володимир Олегович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

На здобуття наукового ступеня:  доктора хімічних наук

Cпеціальність:  02.00.21 «Хімія твердого тіла»

Захист у СВР:  Д 76.051.10

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterй ’@daтфchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.