Оновлено
2020-03-11
10:23

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Cема Оксана Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: м.н.с. наково-дослідної теми 27.803 кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування плівок міді та срібла на поверхні CdTe, CdSb, In2Hg3Te6 та їх фізико-хімічні властивості»

Дата захисту:  14.12.2018

Науковий керівник: Кобаса Ігор Михайлович, д.х.н., професор, завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, МОН України)

Офіційний опонент: Колбасов Геннадій Якович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем (Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України, м. Київ)

Офіційний опонент: Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, вчений секретар, завідувач відділу фізичної хімії напівпровідникових матеріалів (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат хімічних наук

Cпеціальність:  02.00.04фізична хімія

Захист у СВР:  Д 76. 051.10

******************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тинкевич Олена Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: м.н.с. науково-дослідної теми 28-804 кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Вплив структури і складу нанокристалів CdTe та композитних матеріалів на їх основі на їхні оптичні властивості»

Дата захисту:  02.03.2018

Науковий керівник: Халавка Юрій Богданович, к.х.н., доцент, докторант кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, вчений секретар, завідувач відділу фізичної хімії напівпровідникових матеріалів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

Офіційний опонент: Швалагін Віталій Васильович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ

На здобуття наукового ступеня:  кандидат хімічних наук

Cпеціальність:  02.00.21 – хімія твердого тіла

Захист у СВР:  К 76.051.10 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Канак Андрій Ігорович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: фахівець навчально-наукового центру «Технологія функціональних матеріалів» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Вплив Al на властивості CdTe та параметри його фазових перетворень»

Дата захисту:  16.12.2016

Науковий керівник: Фочук Петро Михайлович, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор кафедри неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів

Офіційний опонент: Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, вчений секретар, завідувач відділу фізичної хімії напівпровідникових матеріалів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

Офіційний опонент: Парасюк Олег Васильович, кандидат хімічних наук, доцент, декан хімічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

На здобуття наукового ступеня:  кандидат хімічних наук

Cпеціальність:  02.00.21 – хімія твердого тіла

Захист у СВР:  К 76.051.10 

***************************************************************
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Одосій Любомира Ігорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри електромеханіки та електроніки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Назва дисертації «Нові світлочутливі матеріали з фотокаталітичною активністю: гетероструктури на основі титан(ІV) оксиду і поліметинового барвника»

Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія

Шифр спеціалізованої ради – К 76.051.10

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-97)

Науковий керівник – Кобаса Ігор Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Колбасов Геннадій Якович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу фотоелектрохімії та хімічних джерел струму (Інститут загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України)

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторії електрохімії вуглецевих і неорганічних наноматеріалів (Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterІњSь@vtЌ:chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.