Оновлено
2020-06-01
15:22

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Котик Михайло Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Елементи мікросистем-на-кристалі зі структурою «кремній-на-ізоляторі» для біомедичної електроніки»

Дата захисту:  18.04.2018

Науковий керівник:  Когут Ігор Тимофійович

Офіційний опонент: Махній Віктор Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, професор кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Вісьтак Марія Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри біофізики (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат технічних нау

Cпеціальність:  05.27.01 – твердотільна електроніка

Захист у СВР:  К 76.051.09

********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гавалешко Олександр Степанович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки»

Дата захисту:  28.12.2017

Науковий керівник:  Сльотов Михайло Михайлович

Офіційний опонент: Григорчак Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент: Когут Ігор Тимофійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат технічних наук

Cпеціальність:  05.27.01 – твердотільна електроніка

Захист у СВР:  К 76.051.09

********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кус Наталія Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: бухгалтер ТзОВ «ЕССЕТ»

Назва дисертаційної роботи: «Діодні та транзисторні наноструктури на основі похідних карбазолів для елементів електронної техніки»

Дата захисту:  16.11.2017

Науковий керівник:  Стахіра Павло Йосипович

Офіційний опонент: Махній Віктор Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Круковський Семен Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу (НВП «Карат» - дочірнє підприємство ПАТ «Концерн Електрон»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат технічних наук

Cпеціальність:  05.27.01 – твердотільна електроніка

Захист у СВР:  К 76.051.09

********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Довгий Віктор Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: інженер 1 категорії відділу технічного і математичного забезпечення Івано-Франківського регіонального інформаційно-обчислювального центру ВП "Львівське відділення" філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" ПАТ "Укрзалізниця"

Назва дисертаційної роботи: «Елементи аналітичних мікросистем-на-кристалі зі структурами “кремній-на-ізоляторі”»

Дата захисту:  28.02.2017

Науковий керівник:  Когут Ігор Тимофійович

Офіційний опонент: Вербицький Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри мікроелектроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Офіційний опонент: Стахіра Павло Йосипович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних приладів (Національний університет «Львівська політехніка»).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат технічних наук

Cпеціальність:  05.27.01 – твердотільна електроніка

Захист у СВР:  К 76.051.09

********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Петренко Ігор Віталійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник відділу радіаційної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Вплив дефектів радіаційного походження на електрофізичні та оптичні властивості GaP та AlGaAs світлодіодів»

Дата захисту:  30.05.2016

Науковий керівник:  Тартачник Володимир Петрович

Офіційний опонент: Когут Ігор Тимофійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки (ДВНЗ Прикарпатський Національний Університет ім. Василя Стефаника).

Офіційний опонент: Григорчак Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет «Львівська політехніка»).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат технічних наук

Cпеціальність:  05.27.01 – твердотільна електроніка

Захист у СВР:  К 76.051.09

********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Стрєбєжєв Володимир Вікторович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні і фотоелектричні елементи інфрачервоного діапазону на основі монокристалів і шарів In4Se3, In4Te3 та CdSb»

Дата захисту:  27.10.2015

Науковий керівник:  Нічий Сергій Васильович

Офіційний опонент: Новосядлий Степан Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки (ДВНЗ Прикарпатський Національний Університет ім. Василя Стефаника)

Офіційний опонент: Круковський Семен Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу (Науково-виробниче підприємство «Карат»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат технічних наук

Cпеціальність:  05.27.01 – твердотільна електроніка

Захист у СВР:  К 76.051.09

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЫбдZ@йx­mchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.