Оновлено
2020-06-01
15:22

**************************************************************************************

Прізвище, імя, по-батькові здобувача – Форкош Сергій Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює  докторант кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Назва дисертаційної роботи – «Методологічні виміри дослідження соціокультурних трансформацій у постнекласичній перспективі»

Дата захисту – 30.06.2020

Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, Добронравова Ірина Серафімівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри філософії та методології науки

Офіційний опонент – доктор філософських наук, професор, Богата Лідія Миколаївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, професор кафедри культурології

Офіційний опонент доктор філософських наук, професор, старший науковий співробітник Гардашук Тетяна Василівна, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, завідувачка відділу логіки та методології науки

Офіційний опонентдоктор філософських наук Мєлков Юрій Олександрович, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, провідний науковий співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти

На здобуття наукового ступеня – доктора філософських наук

Спеціальність – 09.00.09 – філософія науки

Захист у СВРД 76.051.08

**************************************************************************************

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster4еЛl@Xй±зchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.