Оновлено
2020-03-11
10:23

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Школьна Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри англійської мови, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Назва дисертаційної роботи: «Німецька фахова мова промислової автоматизації: структура, семантика і функціювання»

Дата захисту:  11.04.2020

Науковий керівник:  Кійко Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Материнська Олена Валеріївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційний опонент: Задорожний Володимир Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

**************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Скобнікова Оксана Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України ,,Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Назва дисертаційної роботи: «Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах»

Дата захисту:  10.04.2020

Науковий керівник:  Ткачик Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України ,,Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Офіційний опонент: Шевченко Ірина Семенівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Офіційний опонент: Цапів Алла Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

**************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Стегніцька Любов Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри іноземних мов, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

Назва дисертаційної роботи: «Англійські клінічні терміни-епоніми: лексикографічний і структурно-семантичний аспекти»

Дата захисту: 10.04.2020

Науковий керівник: Кійко Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Дудок Роман Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент: Грибіник Юлія Ізидорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університет нафти і газу

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

**************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Байло Юлія Валеріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету

Назва дисертаційної роботи: «Англійська термінологія військової справи: номінативний та структурно-семантичний аспекти»

Дата захисту:  14.12.2019

 Науковий керівник:  Єфремова Наталя Володимирівна, кандидат філол.наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент: Дудок Р. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Коцюк Л. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології (Національний університет «Острозька академія»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

**************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Карпіна Олена Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри практики англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «Комунікативна поведінка депресивної мовної особистості (на матеріалі англомовних художніх текстів ХХ-ХХІ століть)»

Дата захисту:  14.12.2019

Науковий керівник:  Коляда Еліна Калениківна, кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент: Морозова І. Б., доктор філол. наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Офіційний опонент: Мірончук Т. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Руміга Інна Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Динаміка синтаксичних моделей в англомовному художньому прозовому тексті початку ХХІ століття»

Дата захисту: 18.10.2019

Науковий керівник: Бехта Іван Антонович

Офіційний оппонент: Волкова Світлана Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця (Київський національний лінгвістичний університет)

Офіційний опонент: Карп Марта Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики (Національний університет «Львівська політехніка»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.04 – германські мови

Захист у СВР: Д 76.051.07

 ***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Борковська Інна Пилипівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Семантико-стилістичний та прагматичний потенціал англомовних ділових текстів»

Дата захисту: 18.10.2019

Науковий керівник:  Іщенко Ніна Григорівна

Офіційний опонент: Дудок Роман Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонен: Кришталюк Ганна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Карачун Юлія Геннадіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Структурно-семантичний та функційно-прагматичний аспекти складних термінів-іменників в англійськомовних текстах з електричної інженерії»

Дата захисту:  17.10.2019

Науковий керівник:  Іщенко Ніна Григорівна

Офіційний опонент: Бабелюк О.А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри технічного перекладу (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент: Марчишина А.А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

Офіційний опонент: Козловський Віктор Володимирович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Ємець Олександр Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладознавства (Хмельницький національний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Максименко Олена Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Назва дисертаційної роботи: «Актуалізація жестово-вербальних висловлень в американському розважальному телеінтерв’ю»

Дата захисту:  17.10.2019

Науковий керівник: Мартинюк Алла Петрівна

Офіційний опонент: Сєрякова Ірина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків (Київський національний лінгвістичний університет)

Офіційний опонент: Макарук Лариса Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тесліцька Галина Іллівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Семантика та синтагматика простих речень з напівпредикативними ад’єктивними компонентами в українській мові»

Дата захисту:  1.07.2019

Науковий керівник: Кульбабська Олена Валентинівна

Офіційний опонент – Христіанінова Раїса Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови (Запорізький національний університет)

Офіційний опонентТурко Ольга Василівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.01 – українська мова

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Матковська Ганна Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Композиційно-мовленнєві й архітектоніко-мовленнєві форми англійськомовного модерністського тексту (на матеріалі романів В.Вулф)»

Дата захисту:  2.07.2019

Науковий керівник: Глінка Наталія Вікторівна

Офіційний опонент – Бабелюк Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства (Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент – Любимова Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Одеський національний політехнічний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Коропатніцька Тетяна Петрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Порівняльні структури з маркерами wie та als у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти»

Дата захисту:  1.07.2019

Науковий керівник: Михайленко Валерій Васильович

Офіційний опонент: Материнська Олена Валеріївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та перекладу (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Угринюк Ростислав Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

**************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Бондарчук Наталія Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»

Назва дисертаційної роботи: «Семантичний простір онлайн-наративу про погодні новини (на матеріалі британських електронних газет 2014-2017 рр.)»

Дата захисту:  2.07.2019

Науковий керівник: Бехта Іван Антонович

Офіційний опонент: Фролова Ірина Євгенівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Офіційний опонент: Адаменко Ольга Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов (Запорізький національний технічний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чорній Анастасія Любомирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Медіативні стратегії посередника у конфліктному дискурсі (на матеріалі англомовних художніх творів ХІХ-ХХ століть)»

Дата захисту:  20.04.2019

Науковий керівник:  Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент: Морозова Ірина Борисівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

Офіційний опонент: Коляда Еліна Калениківна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Томусяк Аліна Олегівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Вербалізація авторських інтенцій у сучасному американському художньому тексті: експресивно-синтаксичний підхід»

Дата захисту:  20.04.2019

Науковий керівник:  Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент: Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

Офіційний опонент: Федорчук Марта Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Коропецька Оксана Іллівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Сучасний британський парентальний дискурс: когнітивно-семантичний аспект»

Дата захисту: 19.04.2019

Науковий керівник: Осовська Ірина Миколаївна

Офіційний оппонент: Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

Офіційний оппонент: Семенюк Антоніна Афанасіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Марчук Оксана Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Структура і лексико-семантичні параметри текстів англійськомовного жанру фентезі (на матеріалі семилогії Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер»)»

Дата захисту: 19.04.2019

Науковий керівник:  Бехта Іван Антонович

Офіційний опонент: Волкова Світлана Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського (Київський національний лінгвістичний університет)

Офіційний опонент: Клименко Ольга Леонідівна, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (Запорізький національний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ковтун Альбіна Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Семантичні деривати в релігійній лексиці української мови: творення, розвиток і сучасне функціонування»

Дата захисту:  27.12.2018

Науковий консультант:  Скаб Марія Василівна

Офіційний опонентБойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

Офіційний опонент – Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови (Криворізький державний педагогічний університет)

Офіційний опонентСтруганець Любов Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

На здобуття наукового ступеня:  доктор філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.01 – українська мова

Захист у СВР:  Д 76.051.07

**************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гайденко Юлія Олексіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Семантико-прагматичний потенціал авторської мови та авторського мовлення Шарлотти Бінґхем»

Дата захисту:  28.12.2018

Науковий керівник:  Іщенко Ніна Григорівна

Офіційний опонентБабелюк Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства (Науково-навчальний інститут Львівського державного університету безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент – Гуменюк Ірина Іллівна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Подільський державний аграрно-технічний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Батринчук Зоряна Романівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Експресивність сучасного англомовного епістолярного дискурсу: синтаксичні та параграфемні засоби (на матеріалі епістолярних романів ХХІ століття)»

Дата захисту:  27.12.2018

Науковий керівник:  Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент – Бабелюк Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри технічного перекладу (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент – Львова Надія Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри фонетики і практики англійської мови (Київський національний лінгвістичний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прокойченко Анастасія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: «Мовна репрезентація емотивності у текстах новел Д. Г. Лоуренса»

Дата захисту:  28.12.2018

Науковий керівник:  Глінка Наталія Вікторівна

Офіційний опонентМорозова Ірина Борисівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

Офіційний опонент – Коляда Еліна Калениківна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Корягіна Альона Юріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Назва дисертаційної роботи: «Фонетичні особливості сучасного соціолекту службовців Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження)»

Дата захисту:  18.10.2018

Науковий керівник:  Науменко Анатолій Максимович

Офіційний опонент – Валігура Ольга Романівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної філології (Київський національний лінгвістичний університет)

Офіційний опонент – Монастирська Юлія Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Томнюк Людмила Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Сучасний німецькомовний тюремний дискурс (когнітивно-семантичний аспект)»

Дата захисту:  18.10.2018

Науковий керівник:  Осовська Ірина Миколаївна

Офіційний опонент: Приходько Анатолій Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний університет)

Офіційний опонент: Бєлозьорова Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької та французької мов (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07 

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мелех Галина Богданівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри практики німецької мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Назва дисертаційної роботи: «Німецька фахова мова кулінарії: системно-структурні та функційно-семантичні аспекти»

Дата захисту:  19.10.2018

Науковий керівник:  Бялик Василь Дмитрович

Офіційний опонент: Материнська Олена Валеріївна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладу (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Головащенко Юлія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Семантичний простір романів Джона Масквелла Кутзее»

Дата захисту:  19.10.2018

Науковий керівник:  Венкель Тетяна Василівна

Офіційний опонент: Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

Офіційний опонент: Коляда Еліна Калениківна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Царалунга Інна Богданівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету

Назва дисертаційної роботи: «Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV – XV ст.»

Дата захисту:  02.07.2018

Науковий консультант:  Мойсієнко Віктор Михайлович

Офіційний опонент: Білоусенко П. І., доктор філол. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут української мови НАН України)

Офіційний опонент: Наєнко Г. М., доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Фаріон І. Д., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри української мови (Національний університет «Львівська політехніка»)

На здобуття наукового ступеня:  доктор філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.01 – українська мова

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Колесник Наталія Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Онімний простір українського пісенного фольклору: семантичний, структурний та функціональний аспекти»

Дата захисту:  25.05.2018

Науковий консультант: Скаб Мар’ян Стефанович

Офіційний опонент: Белей Л.О., доктор філол. наук, професор, директор науково-дослідного інституту україністики імені Михайла Мольнара при Ужгородському національному університеті

Офіційний опонент: Лукаш Г.П., доктор філол. наук, професор, професор кафедри інформаційних систем управління (Донецький національний університет імені Василя Стуса)

Офіційний опонент: Лучик В.В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

На здобуття наукового ступеня:  доктор філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.01 – українська мова

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Галай Тетяна Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Назва дисертаційної роботи: «Метафоричні терміни в англійській фаховій мові геології: структурний, семантичний та когнітивний виміри»

Дата захисту:  13.04.2018

Науковий керівник:  Осовська Ірина Миколаївна

Офіційний опонент: Андрейчук Н.І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Кущ Е.О., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Бешлей Ольга Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Когнітивний зміст концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному художньому прозовому дискурсі: діахронічний аспект»

Дата захисту:  12.04.2018

Науковий керівник:  Кушнерик Володимир Іванович

Офіційний опонент: Бабелюк О.А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри технічного перекладу (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент: Марчишина А.А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельник Олена Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Ад’єктивний складник реконструкції мовної картини світу німецької казки ХІХ століття»

Дата захисту:  12.04.2018

Науковий керівник:  Огуй Олександр Дмитрович

Офіційний опонент: Безугла Л.Р., доктор філол. наук, професор, професор кафедри німецької філології та перекладу (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Офіційний опонент: Ткачівська М.Р., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Куковська Вікторія Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: здобувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Комунікативно-синтаксичні засоби забезпечення успішності сучасної американської захисної промови"

Дата захисту: 28.05.2016

Науковий керівник: Морозова Ірина Борисівна

Офіційний опонент: Приходько Г. І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

Офіційний опонент: Шкворченко Н. М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу та мовознавства (Міжнародний гуманітарний університет)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Кучурян Лара Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри „Соціогуманітарних дисциплін” Чернівецької філії ПрАТ „Вищого навчального закладу „Міжрегіональної Академії управління персоналом”

Назва дисертаційної роботи: Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах українських перекладів

Дата захисту: 28.05.2016

Науковий керівник: Кульбабська Олена Валентинівна

Офіційний опонент: Городенська К. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології (Інститут української мови НАН України)

Офіційний опонент: Тишківська Надія Яківна, кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

Захист у СВР: К 76.051.07

 ***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Меркотан Леся Йосипівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: вчитель англійської мови Кам'янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики

Назва дисертаційної роботи: "Прецедентні тексти в системі інтертекстуальності"

Дата захисту: 14.04.2016

Науковий керівник: Марчук Людмила Миколаївна

Офіційний опонент: Кондратенко Н. В., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Офіційний опонент: Яцук О. В.,  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Чибор Ірина Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Репрезентація міфологічного етнокоду культури в українській фразеології"

Дата захисту: 14.04.2016

Науковий керівник: Скаб Марія Василівна

Офіційний опонент: Вільчинська Т. П., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального мовознавства і слов’янських мов (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

Офіційний опонент: Гнатюк І. С., кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу лексикології та лексикографії (Інститут української мови НАН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Тулюлюк Катерина Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі (на матеріалі англійськомовної прози початку ХХ століття)

Дата захисту: 15.04.2016

Науковий керівник: Венкель Тетяна Василівна

Офіційний опонент: Бабелюк Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германських мов (Інститут іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Марчишина Алла Анатоліївна,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Тоненчук Тетяна Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри іноземних мов для природничих факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Структурно-семантичний, ідеографічний та функційний аспекти cоматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові”

Дата захисту: 16.04.2016

Науковий керівник: Задорожна Ірина Петрівна

Офіційний опонент: Андрейчук Н. І., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Оніщенко Н. А., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології та перекладу (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Грибіник Юлія Ізидорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Назва дисертаційної роботи: Структурно-семантичні особливості англійської геодезичної термінології

Дата захисту: 15.04.2016

Науковий керівник: Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент: Дудок Р. І., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Єфремова Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 – германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Боднар Олеся Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри німецької філології ДВНЗ Ужгородський національний університет

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвістичні особливості німецької фахової мови екології"

Дата захисту: 16.04.2016

Науковий керівник: Кияк Тарас Романович

Офіційний опонент: Дудок Р. І., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Мороз А. В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри сучасних європейських мов (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Стецик Тетяна Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків"

Дата захисту: 13.02.2016

Науковий керівник: Кушнерик Володимир Іванович

Офіційний опонент: Морозова І. Б., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

Офіційний опонент: Марчишина А. А., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Сунько Наталія Олегівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Алюзія як маркер інтертекстуальності в англійськомовному газетному заголовку"

Дата захисту: 12.02.2016

Науковий керівник: Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент: Бабелюк О. А., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства (Дрогобицький державний педагогічний університет)

Офіційний опонент: Лотоцька К. Я.,  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Сергієнко Вікторія Леонідівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвокультурні концепти PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині світу"

Дата захисту: 11.02.2016

Науковий керівник: Бистров Яків Володимирович

Офіційний опонент: Михайленко В. В., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладу та філології (Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького)

Офіційний опонент: Головня А. В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології і перекладу (Навчально-науковий Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Городецька Ірина Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика"

Дата захисту: 11.02.2016

Науковий керівник: Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент: Морозова О. І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Офіційний опонент: Бик І. С., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Гриня Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопрагматичні особливості контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі"

Дата захисту: 12.02.2016

Науковий керівник: Дудок Роман Іванович

Офіційний опонент: Морозова І. Б., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Офіційний опонент: Кузнецова М. О., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний університет)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Борис Людмила Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

Назва дисертаційної роботи: “Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках”

Дата захисту: 14.11.2015

Науковий керівник: Руснак Наталія Олександрівна

Офіційний опонент: Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор,директор Інституту української мови НАН України, завідувач відділу діалектології

Офіційний опонент: Бігусяк Михайло Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра української мови, доцент

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Крищук Валентина Леонідівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 Назва дисертаційної роботи: "Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст."

 Дата захисту: 14.11.2015

 Науковий керівник: Марчук Людмила Миколаївна

 Офіційний опонент: Стишов О. А., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови (Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка)

 Офіційний опонент: Сукаленко Т. М., кандидат філологічних наук, доцент,  доцент кафедри української словесності та культури (Національний університет державної податкової служби України)

 На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

 Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

 Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Нузбан Олександра Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Актуалізація концептів HARD / SOFT у сучасному англомовному дискурсі"

Дата захисту: 30.10.2015

Науковий керівник: Бялик Василь Дмитрович

Офіційний опонент: Андрейчук Н. І., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Остапович О. Я.,  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Паров’як Іван Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті»

Дата захисту:  30.10.2015

Науковий керівник: Бехта Іван Антонович

Офіційний опонент: Безугла Л.Р., доктор філол. наук, професор, професор кафедри німецької філології і перекладу (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Офіційний опонент: Прохорова П.В., кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування (Запорізький національний технічний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Спеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гуцол Анастасія Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Німецькомовний матримоніальний конфліктний дискурс: когнітивний вимір».

Дата захисту: 31.10.2015.

Науковий керівник: Осовська Ірина Миколаївна

Офіційний опонент: Безугла Л. Р., доктор філол. наук, професор, професор кафедри німецької філології та перекладу (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Офіційний опонент: Ткачівська М. Р., кандидат філол наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.04 – германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельничук Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Ад’єктивні емосемізми в англійськомовній картині світу: семантичний і словотвірний аспекти»

Дата захисту:  31.10.2015

Науковий керівник: Кушнерик Володимир Іванович

Офіційний опонент: Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Коляда Е. К., кандидат філол. наук, доцент, професор кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  К 76.051.07

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterкґѕ8дћ@p‘Фхіchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.