Оновлено
2018-02-15
09:31

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Куковська Вікторія Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: здобувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Комунікативно-синтаксичні засоби забезпечення успішності сучасної американської захисної промови"

Дата захисту: 28.05.2016

Науковий керівник: Морозова Ірина Борисівна

Офіційний опонент: Приходько Г. І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

Офіційний опонент: Шкворченко Н. М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу та мовознавства (Міжнародний гуманітарний університет)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

 

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Кучурян Лара Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри „Соціогуманітарних дисциплін” Чернівецької філії ПрАТ „Вищого навчального закладу „Міжрегіональної Академії управління персоналом”

Назва дисертаційної роботи: Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах українських перекладів

Дата захисту: 28.05.2016

Науковий керівник: Кульбабська Олена Валентинівна

Офіційний опонент: Городенська К. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології (Інститут української мови НАН України)

Офіційний опонент: Тишківська Надія Яківна, кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

Захист у СВР: К 76.051.07

 

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Меркотан Леся Йосипівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: вчитель англійської мови Кам'янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики

Назва дисертаційної роботи: "Прецедентні тексти в системі інтертекстуальності"

Дата захисту: 14.04.2016

Науковий керівник: Марчук Людмила Миколаївна

Офіційний опонент: Кондратенко Н. В., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Офіційний опонент: Яцук О. В.,  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

Захист у СВР: К 76.051.07

 

 

***************************************************************************************

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Чибор Ірина Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Репрезентація міфологічного етнокоду культури в українській фразеології"

Дата захисту: 14.04.2016

Науковий керівник: Скаб Марія Василівна

Офіційний опонент: Вільчинська Т. П., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального мовознавства і слов’янських мов (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

Офіційний опонент: Гнатюк І. С., кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу лексикології та лексикографії (Інститут української мови НАН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

Захист у СВР: К 76.051.07

 

 

***************************************************************************************

 

 Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Тулюлюк Катерина Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі (на матеріалі англійськомовної прози початку ХХ століття)

Дата захисту: 15.04.2016

Науковий керівник: Венкель Тетяна Василівна

Офіційний опонент: Бабелюк Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германських мов (Інститут іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Марчишина Алла Анатоліївна,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

 

 

 

 

***************************************************************************************

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Тоненчук Тетяна Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри іноземних мов для природничих факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Структурно-семантичний, ідеографічний та функційний аспекти cоматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові”

Дата захисту: 16.04.2016

Науковий керівник: Задорожна Ірина Петрівна

Офіційний опонент: Андрейчук Н. І., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Оніщенко Н. А., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології та перекладу (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

 

 

 

***************************************************************************************

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Грибіник Юлія Ізидорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Назва дисертаційної роботи: Структурно-семантичні особливості англійської геодезичної термінології

Дата захисту: 15.04.2016

Науковий керівник: Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент: Дудок Р. І., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Єфремова Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 – германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

 

 

 

***************************************************************************************

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Боднар Олеся Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри німецької філології ДВНЗ Ужгородський національний університет

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвістичні особливості німецької фахової мови екології"

Дата захисту: 16.04.2016

Науковий керівник: Кияк Тарас Романович

Офіційний опонент: Дудок Р. І., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Мороз А. В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри сучасних європейських мов (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

 

***************************************************************************************

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Стецик Тетяна Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків"

Дата захисту: 13.02.2016

Науковий керівник: Кушнерик Володимир Іванович

Офіційний опонент: Морозова І. Б., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

Офіційний опонент: Марчишина А. А., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Сунько Наталія Олегівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Алюзія як маркер інтертекстуальності в англійськомовному газетному заголовку"

Дата захисту: 12.02.2016

Науковий керівник: Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент: Бабелюк О. А., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства (Дрогобицький державний педагогічний університет)

Офіційний опонент: Лотоцька К. Я.,  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Сергієнко Вікторія Леонідівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвокультурні концепти PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині світу"

Дата захисту: 11.02.2016

Науковий керівник: Бистров Яків Володимирович

Офіційний опонент: Михайленко В. В., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладу та філології (Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького)

Офіційний опонент: Головня А. В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології і перекладу (Навчально-науковий Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Городецька Ірина Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика"

Дата захисту: 11.02.2016

Науковий керівник: Єсипенко Надія Григорівна

Офіційний опонент: Морозова О. І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Офіційний опонент: Бик І. С., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Гриня Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка

Назва дисертаційної роботи: "Лінгвопрагматичні особливості контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі"

Дата захисту: 12.02.2016

Науковий керівник: Дудок Роман Іванович

Офіційний опонент: Морозова І. Б., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Офіційний опонент: Кузнецова М. О., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний університет)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

 

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Борис Людмила Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

 

Назва дисертаційної роботи: “Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках”

 

Дата захисту: 14.11.2015

 

Науковий керівник: Руснак Наталія Олександрівна

 

Офіційний опонент: Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор,директор Інституту української мови НАН України, завідувач відділу діалектології

 

Офіційний опонент: Бігусяк Михайло Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра української мови, доцент

 

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

 

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

 

Захист у СВР: К 76.051.07

 

 ***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Крищук Валентина Леонідівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 

Назва дисертаційної роботи: "Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст."

 

Дата захисту: 14.11.2015

 

Науковий керівник: Марчук Людмила Миколаївна

 

Офіційний опонент: Стишов О. А., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови (Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка)

 

Офіційний опонент: Сукаленко Т. М., кандидат філологічних наук, доцент,  доцент кафедри української словесності та культури (Національний університет державної податкової служби України)

 

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

 

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

 

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Нузбан Олександра Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: "Актуалізація концептів HARD / SOFT у сучасному англомовному дискурсі"

Дата захисту: 30.10.2015

Науковий керівник: Бялик Василь Дмитрович

Офіційний опонент: Андрейчук Н. І., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Остапович О. Я.,  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Спеціальність: 10.02.04 - германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Паров’як Іван Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті»

Дата захисту:  30.10.2015

Науковий керівник: Бехта Іван Антонович

Офіційний опонент: Безугла Л.Р., доктор філол. наук, професор, професор кафедри німецької філології і перекладу (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Офіційний опонент: Прохорова П.В., кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування (Запорізький національний технічний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Спеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гуцол Анастасія Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Німецькомовний матримоніальний конфліктний дискурс: когнітивний вимір».

Дата захисту: 31.10.2015.

Науковий керівник: Осовська Ірина Миколаївна

Офіційний опонент: Безугла Л. Р., доктор філол. наук, професор, професор кафедри німецької філології та перекладу (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Офіційний опонент: Ткачівська М. Р., кандидат філол наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.04 – германські мови

Захист у СВР: К 76.051.07

***************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельничук Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Ад’єктивні емосемізми в англійськомовній картині світу: семантичний і словотвірний аспекти»

Дата захисту:  31.10.2015

Науковий керівник: Кушнерик Володимир Іванович

Офіційний опонент: Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Коляда Е. К., кандидат філол. наук, доцент, професор кафедри практики англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  К 76.051.07 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster—ЊZ«@<ќ+chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.