Оновлено
2020-06-01
15:22

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Каштанов Кирило Альбертович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Протистояння США та СРСР на Близькому Сході (1953-1964 рр.)»

Дата захисту:  4.10.2019

Науковий керівник – Страшнюк Сергій Юрійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри нової та новітньої історії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Бузань Віталій Юрійович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії факультету соціології і права (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Зварич Роман Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач юридичних дисциплін Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Назва дисертаційної роботи: «Суд і судочинство в національній політиці Другої Речі Посполитої (на прикладі Станиславівського воєводства)»

Дата захисту:  4.10.2019

Науковий керівник – Жерноклеєв Олег Станіславович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Офіційний опонент – Сич Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Нового та новітнього часу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Парнета Оксана Йосипівна, кандидат історичних наук, викладач коледжу економіки, права та інформаційних технологій (Тернопільський національний економічний університет)

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Нінічук Андрій Вячеславович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста Краковець Львівської митниці ДФС

Назва дисертаційної роботи: «Місця національної пам’яті в сучасних українсько-польських взаєминах 1991-2018 рр.»

Дата захисту:  24.06.2019

Науковий керівник – Стрільчук Людмила Василівна, доктор історичних наук, професор всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент – Юрій Михайло Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри філософських та соціальних наук (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

Офіційний опонент – Хахула Любомир Ігорович, кандидат історичних наук, докторант Центру дослідження українсько-польських відносин (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України)

На здобуття наукового ступеня: доктор історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Безаров Олександр Троянович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861 – 1917 роки)»

Дата захисту:  24.06.2019

Офіційний опонент – Тортіка Марія Валеріївна, доктор історичних наук, доцент кафедри історії, музеєзнавства та памяткознавства (Харківська державна академія культури, Міністерство культури України)

Офіційний опонент Корновенко Сергій Валерійович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України)

Офіційний опонент – Венгер Наталія Вікторівна, доктор історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України).

На здобуття наукового ступеня: доктор історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Горбенко Алла Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: вчитель історії і правознавства ІФ ПНВК «Католицька ЗШ ІІ-ІІІ ст.-гімназія святого Василія Великого»

Назва дисертаційної роботи: «Соціальна діяльність Католицької Церкви серед іммігрантів в Італії в 1991 ̶ 2013 рр.»

Дата захисту:  31.05.2019

Науковий керівник: ЖерноклеєвОлегСтаніславович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедривсесвітньої історії (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, МОН України)

Офіційнийопонент: Сич Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії нового та новітнього часу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент Неприцький Олександр Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Довгалець  Оксана Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: лаборант КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

Назва дисертаційної роботи: «Діяльність політичних партій національних меншин у складі Української Центральної Ради»

Дата захисту:  31.05.2019

Науковий керівник: Гуменюк Оксана Володимирівна кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України)

Офіційний опонент – Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Офіційний опонент –Савченко Григорій Петрович,кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Красножон Андрій Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: завідувач кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Назва дисертаційної роботи: «Еволюція довгочасної фортифікації та історична топографія міст Північно-Західного Причорномор'я на початку XV – наприкінці XVIII ст.»

Дата захисту:  12.12.2018

Офіційний опонент: Гуржій Олександр Іванович, доктор історичних наук, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонент: Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України)

Офіційний опонент: Возний Ігор Петрович, доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства та теології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).

На здобуття наукового ступеня: доктор історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія  України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Нащочин Оксана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач історії Івано-Франківський базовий медичний коледж (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: «Польсько-французькі відносини в контексті євроінтеграційної політики Польщі (1993-2004)»

Дата захисту:  12.12.2018

Науковий керівник: Жерноклеєв Олег Станіславович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, МОН України)

Офіційний опонент: Стрільчук Людмила Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, МОН України)

Офіційний оппонент: Кравченко Валерій Вікторович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національний інституту стратегічних досліджень

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: П’ятничук Тарас Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Ідейні засади зовнішньої політики США в останній третині XIX - на початку XX ст.»

Дата захисту:  17.10.2018

Науковий керівник: Сич Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор завідувач кафедри історії Нового та Новітнього часу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Набока Олександр Вікторович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, м. Старобільськ,

Офіційний опонент: Питльована Лілія Юріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри світової історії нового і новітнього часу, ВНЗ «Український католицький університет»

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06  

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Христан Назарій Михайлович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Король Данило Романович в українській культурній пам’яті другої половини XIX – початку XXI ст

Дата захисту:  17.10.2018

Науковий керівник: Добржанський Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор,  директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»України,

Офіційний опонент – Паршин Ілля Леонтійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики, Львівський національний університет імені Івана Франка

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76.051.06

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Левчук Ірина Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: Вчителька історії ЗОШ І-ІІ ст. с. Боремець Млинівського району Рівненської області

Назва дисертаційної роботи: «Діяльність польських, українських та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій: компаративний аналіз»

Дата захисту:  28.03.2018

Науковий керівник: Гон Максим Мойсейович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук (Рівненський державний гуманітарний університет, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент: Комар Володимир Леонович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії слов’ян (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент Парнета Оксана Йосипівна, кандидат історичних наук, викладач коледжу економіки, права та інформаційних технологій (Тернопільський національний економічний університет, Міністерство освіти і науки України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Слободян Станіслав Олегович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Політика радянської влади у сфері шкільної історичної освіти у 1917-1941 рр.»

Дата захисту:  28.03.2018

Науковий керівник: Піддубний Ігор Андрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії нового та новітнього часу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Стрільчук Людмила Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, МОН України)

Офіційний опонент Гриценко Галина Зеновіївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої  історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, МОН України).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гучко Оксана Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Назва дисертації: Становлення і розвиток системи охорони здоров’я на Буковині (1775-1940 рр.)

Дата захисту:  22.12.2017

Науковий керівник: Ботушанський Василь Мефодійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент – Юрій Михайло Федорович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри соціально-економічних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Офіційний опонент – Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76.051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Калініченко Віталій Андрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст.»

Дата захисту:  29.11.2017

Науковий керівник: Чучко Михайло Костянтинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства факультету історії, політології та міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Головко Олександр Борисович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка)

Офіційний опонент Прохненко Ігор Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР: Д 76.051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Обершт Ольга Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Російський націоналістичний рух на Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.: ідеологія та практика»

Дата захисту:  21.04.2017

Науковий керівник: Добржанський Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент: Райківський Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент Федькoв Oлекcандр Миколайoвич, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Міністерства освіти і науки України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Погребенник Андрій Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Духовно-світоглядні засади народно-релігійних рухів на Півдні Франції у ХІІ-XIV ст.»

Дата захисту:  17.03.2017

Науковий керівник: Боднарюк Богдан Михайлович, доктор історичних наук, доцент, кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Лиман Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу (Харківська державна академія культури)

Офіційний опонент Горбач Тимур Сергійович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу джерелознавства (Інститут рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чучко Дмитро Костянтинович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Державно-церковні відносини в Молдавському князівстві (1538–1859 рр.)»

Дата захисту:  17.03.2017

Науковий керівник: Сич Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії нового та новітнього часу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Прігарін Олександр Анатолійович, доктор історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Офіційний опонент Дибенко Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії слов’ян (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шумінська Наталія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: секретар студмістечка Національного університету «Львівська політехніка» 

Назва дисертаційної роботи: Становлення Галицької армії, особливості комплектування та підготовки особового складу (листопад 1918 – листопад 1919 рр.)

Дата захисту:  10.02.2017

Науковий керівник: Буковський Іван Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та етнокомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент: Каліщук Оксана Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент Гуйванюк Микола Романович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Панасюк Олександр Петрович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: вчитель історії Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт Олика Ківерцівського району Волинської області

Назва дисертаційної роботи: «Білоруська Народна Республіка у 1918-1919 рр.: внутрішня та зовнішня політика»

Дата захисту:  10.02.2017

Науковий керівник: Стрільчук Людмила Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент: Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент Парнета Оксана Йосипівна, кандидат історичних наук, викладач коледжу економіки, права та інформаційних технологій (Тернопільський національний економічний університет, Міністерство освіти і науки України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Левіна Юлія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР у 1939-1953 роках»

Дата захисту:  1.10.2016

Науковий керівник: Добржанський Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Баран Володимир Кіндратович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Яновський Ярослав Михайлович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Війна гунського союзу племен із Західною Римською імперією 451-455 рр.: ґенеза, перебіг подій та наслідки»

Дата захисту:  30.09.2016

Науковий керівник: Чучко Михайло Костянтинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Лиман Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу (Харківська державна академія культури)

Офіційний опонент Козак Андрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  (Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський Політехнічний інститут»).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 всесвітня  історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Глібіщук Микола Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Соціально-економічна політика уряду А. Денікіна (1918-1920 рр.)»

Дата захисту:  30.09.2016

Науковий керівник: Сич Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії нового та новітнього часу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Корновенко Сергій Валерійович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) 

Офіційний опонент Штанько Ярослав Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політології (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Валявська Катерина Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Світське життя на Буковині: соціальний та культурний простір (1848 – 1914)»

Дата захисту:  21.09.2016

Науковий керівник: Ботушанський Василь Мефодійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Гаврилюк Світлана Віталіївна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Офіційний опонент Вільшанська Оксана Леонідівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст. (Інститут історії України Національної академії наук України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

***********************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прокоп Тарас Ігоревич

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Петро Румянцев-Задунайський та ліквідація української автономії в другій половині XVIII ст.»

Дата захисту:  21.09.2016

Науковий керівник: Добржанський Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент Степанков Валерій Степанович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

Офіційний опонент Репан Олег Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пушкарьов Володимир Павлович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: учитель історії Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3

Назва дисертаційної роботи: «Ідеологія та діяльність право радикальних організацій в Румунії 1918-1941»

 Дата захисту:  26.05.2016

Науковий керівник: Піддубний Ігор Андрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії нового та новітнього часу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Жалоба Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри дипломатичної та консульської служби (Дипломатична академія при МЗС України)

Офіційний опонент: Новосьолов Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи (Інститут туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника)

 На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 –  всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Олійник Микола Петрович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національного університету

Назва дисертаційної роботи: «Поділля в роки нової економічної політики: політичні, соціально-економічні та культурно–духовні процеси (1921–1928)»

Дата захисту:  22.04.2016

Офіційний опонент: Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних наук, професор, зав. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст.  (Інститут історії України НАН України)

Офіційний опонент: Мельничук Олег Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

Офіційний опонент – Юрій Михайло Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних наук та права (Чернівецький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету)

На здобуття наукового ступеня:  доктор історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Маркова Світлана Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри теорії і методики суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Назва дисертаційної роботи: «Суспільно-політичні зміни в українському селі у контексті формування комуністичної системи (1917-1933 рр.)»

Дата захисту:  18.03.2016

Офіційний опонент: Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних наук, професор, зав. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст.  (Інститут історії України НАН України)

Офіційний опонент: Брицький Петро Павлович, доктор історичних наук, професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

 Офіційний опонент – Шарпатий Віктор Григорович, доктор історичних наук, професор  кафедри історії та етнополітики (Інститут української філології та літературної творчості імені А. Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)

На здобуття наукового ступеня:  доктор історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

 **********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гайсенюк Віталій Вікторович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Москвофільство у Галичині та на Буковині в роки Першої світової війни»

Дата захисту:  18.03.2016

Науковий керівник:  Добржанський Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Патер Іван Григорович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу новітньої історії України (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України)

Офіційний опонент: Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76. 051.06 

***********************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Стрільчук Віталій Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: Заступник начальника управління - начальник відділу охорони культурної спадщини та фінансового забезпечення управління культури Волинської обласної державної адміністрації.

Назва дисертаційної роботи: «УКРАЇНА – ПОЛЬЩА: ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ  (90-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)»

Дата захисту:  13.11.2015

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Добржанський Олександр Володимирович

Офіційний опонент – доктор історичних наук, професор Марчук Василь Васильович, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Інституту історії, політології та міжнародних відносин (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Офіційний опонент – кандидат історичних наук Муравський Олег Іванович, вчений секретар (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Національна академія наук України) 

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.01 – історія України

Захист у СВР:  Д 76.051.06 

********************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кузьміна Сніжана Борисівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: секретар ЗОШ № 7 І-ІІІ ступеня м. Ізмаїл Одеської області

Назва дисертаційної роботи: «Трансформації етносоціальної структури населення Бессарабії (перша половина ХІХ століття)»

Дата захисту:  11.09.2015

Науковий керівник:  Прігарін Олександр Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Офіційний опонент: Станчев Михайло Георгійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Офіційний опонент: Богачик Тамара Степанівна, кандидат історичних наук, заступник директора Інституту післядипломної освіти Чернівецької області

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність:  07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР:  Д 76. 051.06

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterІ§=@IЧЛyџchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.