Оновлено
2020-10-23
14:12

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Буждиган Оксана Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: докторант кафедри екології та біомоніторингу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Визначення механізмів порушення функціонування екосистем на основі ENA- та SEM-моделювання»

Дата захисту: 18.12.2019

Науковий консультант: Руденко Світлана Степанівна, доктор біологічних наук, професор, науковий співробітник кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Лихолат Юрій Васильвич, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України

Офіційний опонент: Гнатів Петро Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри агрохімії та грунтознавства Львівського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

************************************************************

Робота Пророчука Василя Васильовича на тему «Екосистемне різноманіття національного природного парку Гуцульщина»» знята з захисту за власним бажанням здобувача (Пророчука В.В.)

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Пророчук Василь Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник національного природного парку «Гуцульщина»

Назва дисертаційної роботи: «Екосистемне різноманіття національного природного парку «Гуцульщина»»

Дата захисту: 18.12.2019

Науковий консультант: Серебряков Валентин Валентинович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та математичних наук (Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» МОН України)

 

Офіційний опонент: Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічнийх наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

 

Офіційний опонент: Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Байляк Марія Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри біохімії та біотехнології, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Підвищення адаптаційного потенціалу дріжджів Saccharomyces cerevisiae та плодової мушки Drosophila melanogaster рослинними екстрактами, кетокислотами та аргініном»

Дата захисту: 11.12.2019

Науковий консультант: Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор завідувач кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»МОН України

Офіційний опонент: Столяр Оксана Борисівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології клітини НАН України

Офіційний опонент: Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії епігенетики ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України.

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Фафула Роман Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри біофізики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: «Йон-транспортувальні та вільнорадикальні процеси в сперматозоїдах інфертильних чоловіків із різними формами патоспермій»

Дата захисту: 20.11.2019

Науковий консультант: Воробець Зіновій Дмитрович доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України)

Офіційний опонент: Костерін Сергій Олексійович – доктор біологічних наук, академік НАН України, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент: Копильчук Галина Петрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України)

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Боднар Оксана Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Адаптація і регуляція зовнішніми чинниками метаболізму та продукування біологічно активних речовин у Chlorella vulgaris Beij. в аквакультурі»

Дата захисту: 26.09.2019

Науковий консультант: Грубінко Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Савчук Олексій Миколайович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії ННЦ Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Офіційний опонент: Волков Роман Анатолійович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Кірпенко Наталія Іванівна – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту гідробіології НАН України

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Валішкевич Богдана Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри біологічної та медичної хімії ім. Г.О.Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету

Назва дисертаційної роботи: «Сигнальний шлях TOR як регулятор біохімічних механізмів стійкості дріжджів Saccharomyces cerevisiaе до карбонільного/оксидативного стресу»

Дата захисту: 27.06.2019

Науковий керівник: Семчишин Галина Миколаївна, доктор біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника МОН України

Офіційний опонент: Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології клітини (м. Львів) НАН України

Офіційний опонент: Ушакова Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидат біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 – біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Курбатова Інна Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри біології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Роль ксенобіотиків у порушенні екологічної рівноваги водних екосистем за антропогенного навантаження»

Дата захисту: 27.06.2019

Науковий консультант: Євтушенко Микола Юрійович доктор біологічних наук, професор кафедри гідробіології та іхтіології НУБіП України, член-кореспондент НАН України

Офіційний опонент: Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології ННЦ Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Офіційний опонент: Жиденко Алла Олександрівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка»  МОН України

Офіційний опонент: Потрохов Олександр Спиридонович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біології відтворення риб Інституту гідробіології НАН України

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Черлінка Василь Романович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Цифрові моделі рельєфу в ґрунтознавстві: теоретико-методологічні основи та практичне застосування»

Дата захисту: 10.04.2019

Науковий консультант: Дмитрук Юрій Михайлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Мірошниченко Микола Миколайович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України

Офіційний опонент: Гамкало Зенон Григорович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України

Офіційний опонент: Красєха Єрофій Никифорович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.18 – ґрунтознавство

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Юрчак Ірина Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: заступник директора з питань управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Проктологічна амбулаторія»

Назва дисертаційної роботи: «Особливості функціонування металотіонеїнів двостулкового молюска за комплексного впливу наноформи оксиду цинку, різних температурних режимів та іонізуючої радіації»

Дата захисту: 27.12.2018

Науковий керівник: Столяр Оксана Борисівна доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Копильчук Галина Петрівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Савчук Олексій Миколайович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії ННЦ Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Андрусишин Тетяна Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Екологічна оцінка стану р. Збруч за накопиченням важких металів в умовах зарегулювання стоку та маловоддя»

 Дата захисту: 12.12.2018

Науковий керівник: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Жиденко Алла Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Демченко Віктор Олексійович, доктор біологічних наук, завідувач міжвідомчою лабораторією Моніторингу екосистем Азовського басейну Інституту біології південних морів НАН України та Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Волошин Володимир Леонідович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри медичної біології і генетики ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: «Визначальні чинники структури синантропних аранеокомплексів урбоекосистем Карпатського регіону»

Дата захисту: 12.12.2018

Науковий керівник: Федоряк Марія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Кульбачко Юрій Люцинович, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології та екології біолого-екологічного факультету (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Лакуста Оксана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: судовий експерт Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Назва дисертаційної роботи: «C:N:P-стехіометрія річкових екосистем»

Дата захисту: 12.12.2018

Науковий керівник: Руденко Світлана Степанівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Євтушенко Микола Юрійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри гідробіології та іхтіології, член-кореспондент НАН України (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Юзик Діана Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник національного природного парку «Черемоський»

Назва дисертаційної роботи: «Особливості екології дуплогнізних горобцеподібних птахів на трансформованих територіях північно-східної частини України»

Дата захисту: 31.10.2018

Науковий керівник: Чаплигіна Анжела Борисівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН України

Офіційний опонент: Федоряк Марія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

 

Офіційний опонент: Серебряков Валентин Валентинович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та математичних наук (Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» МОН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 – екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Баня Андрій Романович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Роль біогенних поверхнево-активних речовин у фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів та відвалів вугільних шахт»

Дата захисту: 31.10.2018

Науковий керівник: Карпенко Олена Володимирівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

Офіційний опонент: Гамкало Зенон Григорович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету ім. І.Франка МОН України

Офіційний опонент: Кульбачко Юрій Люцинович – доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О.Гончара МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Бєдункова Ольга Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Показники гомеостазу організмів і популяцій у комплексній оцінці стану гідроекосистем»

Дата захисту: 16.05.2018

Науковий керівник: Клименко Микола Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування МОН України

Офіційний опонент: Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Офіційний опонент: Жиденко Алла Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка МОН України

Офіційний опонент: Демченко Віктор Олексійович, доктор біологічних наук, завідувач міжвідомчою лабораторією Моніторингу екосистем Азовського басейну Інституту біології південних морів НАН України та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України

На здобуття наукового ступеня: доктора біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

 *********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Бурлака Юлія Борисівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник лабораторії біохімії Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» НАМН України

 

Назва дисертаційної роботи: «Вплив складових ендогенної інтоксикації на функціональний стан клітин крові у хворих на рак гортані»

Дата захисту: 16.05.2018

Науковий керівник: Верьовка Сергій Вікторович доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії Державної установи Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України

Офіційний опонент: Столяр Оксана Борисівна доктор біологічних наук, професор, кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

 

Офіційний опонент: Гриненко Тетяна Вікторівна - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 - біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Мельничук Світлана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри екології та природоохоронних технологій  Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Антропогенна трансформація фітобіоти Національного природного парку «Білобережжя Святослава»»

Дата захисту: 14.03.2018

Науковий керівник: Трохименко Ганна Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій  Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова МОН України

Офіційний опонент: Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Мельник Руслана Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Херсонського державного університету МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Різничук Надія Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри біології та екології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Популяційно-екологічні особливості видів роду Polygonatum Mill. у Передкарпатті»

Дата захисту: 14.03.2018

Науковий керівник: Парпан Василь Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри біології та  екології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Офіційний опонент: Скляр Вікторія Григорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та ботаніки Сумський національний аграрний університет МОН України

Офіційний опонент: Кагало Олександр Олександрович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони природних екосистем Інститут екології Карпат НАН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Скиба Олена Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження»

Дата захисту: 13.12.2017

Науковий керівник: Грубінко Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічний наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Офіційний опонент: Киричук Галина Євгенівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Крупєй Кристина Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри загальної та прикладної екології і зоології біологічного факультету Запорізького національного університету МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Біоіндикація забруднення води пігментосинтезувальними дріжджами»

Дата захисту: 31.05.2017

Науковий керівник: Рильський Олександр Федорович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної екології і зоології біологічного факультету (Запорізький національний університет МОН України)

Офіційний опонент: Лукашов Дмитро Володимирович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Горова Алла Іванівна, доктор біол. наук, професор, професор кафедри хімії (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України).

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 – екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Мельниченко Галина Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірантка кафедри біології та екології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Паліноіндикація урбоекосистеми Івано-Франківська»

Дата захисту: 31.05.2017

Науковий керівник: Миленька Мирослава Миронівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Офіційний опонент: Гнатів Петро Степанович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та біології Факультету агротехнологій і екології (Львівський національний аграрний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України)

Офіційний опонент: Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кременська Лілія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: “Зв'язок пилкування деревних рослин м. Вінниці з факторами довкілля”

Дата захисту: 26.04.2017

Науковий керівник: Родінкова Вікторія Валеріївна, доктор біологічних наук, професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України

Офіційний опонент: Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Приходько Олександр Борисович, доктор біологічних наук, доцент кафедри медбіології, паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету МОЗ України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 – екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Стамбульська Уляна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного»

Дата захисту: 26.04.2017

Науковий керівник: Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України)

Офіційний опонент: Воробець Наталія Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України)

Офіційний опонент: Коць Сергій Ярославович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу симбіотичної азотфіксації (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 – біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чень Олег Ігорович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: інженер відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Протипухлинна дія рекомбінантної аргінази та її використання для розробки нових методів терапії лейкозів»

Дата захисту: 7.12.2016

Науковий керівник: Сибірна Наталія Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України)

Офіційний опонент: Савчук Олексій Миколайович, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Шмараков Ігор Олександрович, доктор біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Партика Тетяна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник відділу кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Назва дисертаційної роботи: «Лабільна органічна речовина ґрунту та її індикаторна роль»

Дата захисту: 7.12.2016

Науковий керівник: Гамкало Зенон Григорович, доктор біологічних наук, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (Львівський національний університету імені Івана Франка МОН України)

Офіційний опонент: Горін Микола Олександрович, доктор біологічних наук, професор кафедри ґрунтознавства (Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва МОН України)

Офіційний опонент: Топольний Федір Пилипович, доктор біологічних наук, професор кафедри загального землеробства (Кіровоградський національний технічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.18 – ґрунтознавство

Захист у СВР:  Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Діденко Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: Завідувач лабораторією кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Стан антиоксидантної системи дефіцитних по каталазі мутантів Arabidopsis thaliana (L.) в умовах сольового стресу»

Дата захисту: 7.12.2016

Науковий керівник: Панчук Ірина Ігорівна, доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Тищенко Олена Миколаївна, доктор біологічних наук, завідувач відділу генетичної інженерії (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України)

Офіційний опонент: Ісаєнков Станіслав Валентинович, доктор біологічних наук, завідувач відділом рослинних харчових продуктів та біофортифікації (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Василик Юлія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: фахівець першої категорії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Перебіг вільнорадикальних процесів за сольового стресу та захисна дія нітропрусиду натрію у проростках кукурудзи»

Дата захисту:  22.04.2016

Науковий керівник:  Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Офіційний опонент: Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, заступник директора Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Терек Ольга Іштванівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ровенко Богдана Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: фахівець І категорії навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Особливості обміну вуглеводів у Drosophila melanogaster при їх обмеженні та надлишку в живильному середовищі»

Дата захисту:  22.04.2016

Науковий керівник:  Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Офіційний опонент: Копильчук Галина Петрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, завідувач лабораторії епігенетики (Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шевцова Тетяна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету

Назва дисертаційної роботи: «Біологічна активність пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) в залежності від місця зростання»

Дата захисту:  22.04.2016

Науковий керівник:  Гаркава Катерина Григорівна, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біотехнології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки (Національний авіаційний університет) та Бриндза Ян, кандидат

сільськогосподарських наук, доцент, директор Інституту збереження біорізноманіття та біобезпеки (Словацький аграрний університет в м. Нітра, Словацька республіка, документ МОНмолодьспорт України від 04.02.13 р. №1/11-1049)

Офіційний опонент: Горова Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України)

Офіційний опонент: Родінкова Вікторія Валеріївна, доктор біологічних наук, доцент кафедри фармації (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.16 – екологія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Суходольська Ірина Леонідівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування та трансформація сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини»

Дата захисту:  6.04.2016

Науковий керівник:  Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира

Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету

імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Киричук Галина Євгеніївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття (Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.16 – екологія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Семенова Ольга Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник УНДІ медицини транспорту.

Назва дисертаційної роботи: «Дегідрогеназна активність у тканинах мідій Mytilus galloprovinciales за впливу йонів міді, свинцю та кадмію водного середовища»

Дата захисту:  6.04.2016

Науковий керівник: Петров Сергій Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, МОН України)

Офіційний опонент: Столяр Оксана Борисівна, доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Кучмеровська Тамара Муратівна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник (Інститут біохімії ім.О.В. Палладіна НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кульбачко Юрій Люцинович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Назва дисертаційної роботи: «Середовищеперетворювальна роль ґрунтових сапрофагів на рекультивованих землях південного сходу України»

Дата захисту:  16.12.2015

Науковий консультант: Пахомов Олександр Євгенович

Офіційний опонент: Грицан Юрій Іванович, доктор біол. наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)

Офіційний опонент: Іванців Володимир Васильович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки)

Офіційний опонент: Федоряк Марія Михайлівна, доктор біол. наук, професор кафедри екології та біомоніторингу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня:  доктора біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.16 – екологія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Коріновська Ольга Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: провідний інженер відділу інтродукції та акліматизації рослин Криворізького ботанічного саду НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Функціонально-екологічні особливості мікроміцетів у техногенних едафотопах Криворіжжя»

Дата захисту:  16.12.2015

Науковий керівник:  Гришко Віталій Миколайович

Офіційний опонент: Федоряк Марія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біомоніторингу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Марискевич Оксана Георгіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу екосистемології  (Інститут екології Карпат НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.16 – екологія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Воронкова Юлія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Назва дисертаційної роботи: «Біохімічні характеристики еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за введення цисплатину та кластерних сполук Ренію»

Дата захисту:  16.12.2015

Науковий керівник:  Штеменко Н.І.

Офіційний опонент: Савчук Олексій Миколайович, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Шмараков Ігор Олександрович, доктор біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Федорук Ольга Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Назва дисертаційної роботи: «Вплив металовмісних нанокомпозитів на молекулярні детоксикаційні системи нижчих хребетних тварин»

Дата захисту:  16.12.2015

Науковий керівник:  Столяр Оксана Борисівна

Офіційний опонент: Копильчук Галина Петрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Сибірна Наталія Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Семчишин Галина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри біохімії та біотехнології Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Молекулярні механізми адаптації дріжджів Saccharomyces cerevisiae до стресових чинників»

Дата захисту:  04.11.2015

Науковий консультант:  Лущак Володимир Іванович

Офіційний опонент: Костерін С.О., доктор біологічних наук, професор, академік Національної Академії Наук України, заступник директора та завідувач відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені О.В. Палладіна Національної Академії Наук України)

Офіційний опонент: Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології (Інститут біології клітини Національної Академії Наук України)

Офіційний опонент: Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  доктора біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Лозінський Олександр Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: завідувач лабораторії, біохімік, товариство з обмеженою відповідальністю «Медекс Плюс»

Назва дисертаційної роботи: «Мітохондріальна складова системи антиоксидантного захисту Drosophila melanogaster та оцінка її ефективності за фізіологічними критеріями»

Дата захисту:  04.11.2015

Науковий керівник:  Лущак Володимир Іванович

Офіційний опонент: Столяр Оксана Борисівна, доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Падалко Володимир Ілліч, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту біології (Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasteryuЕ@Йµ3№”chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.