Оновлено
2018-02-15
09:31

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Мельничук Світлана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри екології та природоохоронних технологій  Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Антропогенна трансформація фітобіоти Національного природного парку «Білобережжя Святослава»»

Дата захисту: 14.03.2018

Науковий керівник: Трохименко Ганна Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій  Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова МОН України

Офіційний опонент: Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Мельник Руслана Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Херсонського державного університету МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

 

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Різничук Надія Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри біології та екології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Популяційно-екологічні особливості видів роду Polygonatum Mill. у Передкарпатті»

Дата захисту: 14.03.2018

Науковий керівник: Парпан Василь Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри біології та  екології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Офіційний опонент: Скляр Вікторія Григорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та ботаніки Сумський національний аграрний університет МОН України

Офіційний опонент: Кагало Олександр Олександрович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони природних екосистем Інститут екології Карпат НАН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Скиба Олена Ігорівна

 

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження»

Дата захисту: 13.12.2017

Науковий керівник: Грубінко Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічний наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Офіційний опонент: Киричук Галина Євгенівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Крупєй Кристина Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри загальної та прикладної екології і зоології біологічного факультету Запорізького національного університету МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Біоіндикація забруднення води пігментосинтезувальними дріжджами»

Дата захисту: 31.05.2017

Науковий керівник: Рильський Олександр Федорович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної екології і зоології біологічного факультету (Запорізький національний університет МОН України)

Офіційний опонент: Лукашов Дмитро Володимирович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Горова Алла Іванівна, доктор біол. наук, професор, професор кафедри хімії (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України).

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 – екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Мельниченко Галина Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірантка кафедри біології та екології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Паліноіндикація урбоекосистеми Івано-Франківська»

Дата захисту: 31.05.2017

Науковий керівник: Миленька Мирослава Миронівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Офіційний опонент: Гнатів Петро Степанович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та біології Факультету агротехнологій і екології (Львівський національний аграрний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України)

Офіційний опонент: Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кременська Лілія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: “Зв'язок пилкування деревних рослин м. Вінниці з факторами довкілля”

Дата захисту: 26.04.2017

Науковий керівник: Родінкова Вікторія Валеріївна, доктор біологічних наук, професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України

Офіційний опонент: Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Приходько Олександр Борисович, доктор біологічних наук, доцент кафедри медбіології, паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету МОЗ України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16 – екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Стамбульська Уляна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного»

Дата захисту: 26.04.2017

Науковий керівник: Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України)

Офіційний опонент: Воробець Наталія Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України)

Офіційний опонент: Коць Сергій Ярославович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу симбіотичної азотфіксації (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 – біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чень Олег Ігорович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: інженер відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Протипухлинна дія рекомбінантної аргінази та її використання для розробки нових методів терапії лейкозів»

Дата захисту: 7.12.2016

Науковий керівник: Сибірна Наталія Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України)

Офіційний опонент: Савчук Олексій Миколайович, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Шмараков Ігор Олександрович, доктор біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Партика Тетяна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник відділу кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Назва дисертаційної роботи: «Лабільна органічна речовина ґрунту та її індикаторна роль»

Дата захисту: 7.12.2016

Науковий керівник: Гамкало Зенон Григорович, доктор біологічних наук, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (Львівський національний університету імені Івана Франка МОН України)

Офіційний опонент: Горін Микола Олександрович, доктор біологічних наук, професор кафедри ґрунтознавства (Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва МОН України)

Офіційний опонент: Топольний Федір Пилипович, доктор біологічних наук, професор кафедри загального землеробства (Кіровоградський національний технічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.18 – ґрунтознавство

Захист у СВР:  Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Діденко Наталія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: Завідувач лабораторією кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Стан антиоксидантної системи дефіцитних по каталазі мутантів Arabidopsis thaliana (L.) в умовах сольового стресу»

Дата захисту: 7.12.2016

Науковий керівник: Панчук Ірина Ігорівна, доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Тищенко Олена Миколаївна, доктор біологічних наук, завідувач відділу генетичної інженерії (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України)

Офіційний опонент: Ісаєнков Станіслав Валентинович, доктор біологічних наук, завідувач відділом рослинних харчових продуктів та біофортифікації (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Василик Юлія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: фахівець першої категорії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Перебіг вільнорадикальних процесів за сольового стресу та захисна дія нітропрусиду натрію у проростках кукурудзи»

Дата захисту:  22.04.2016

Науковий керівник:  Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Офіційний опонент: Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, заступник директора Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича МОН України

Офіційний опонент: Терек Ольга Іштванівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ровенко Богдана Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: фахівець І категорії навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Особливості обміну вуглеводів у Drosophila melanogaster при їх обмеженні та надлишку в живильному середовищі»

Дата захисту:  22.04.2016

Науковий керівник:  Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Офіційний опонент: Копильчук Галина Петрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, завідувач лабораторії епігенетики (Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шевцова Тетяна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету

Назва дисертаційної роботи: «Біологічна активність пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) в залежності від місця зростання»

Дата захисту:  22.04.2016

Науковий керівник:  Гаркава Катерина Григорівна, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біотехнології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки (Національний авіаційний університет) та Бриндза Ян, кандидат

сільськогосподарських наук, доцент, директор Інституту збереження біорізноманіття та біобезпеки (Словацький аграрний університет в м. Нітра, Словацька республіка, документ МОНмолодьспорт України від 04.02.13 р. №1/11-1049)

Офіційний опонент: Горова Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України)

Офіційний опонент: Родінкова Вікторія Валеріївна, доктор біологічних наук, доцент кафедри фармації (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.16 – екологія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Суходольська Ірина Леонідівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету

Назва дисертаційної роботи: «Закономірності формування та трансформація сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини»

Дата захисту:  6.04.2016

Науковий керівник:  Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира

Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету

імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Киричук Галина Євгеніївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття (Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.16 – екологія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Семенова Ольга Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник УНДІ медицини транспорту.

Назва дисертаційної роботи: «Дегідрогеназна активність у тканинах мідій Mytilus galloprovinciales за впливу йонів міді, свинцю та кадмію водного середовища»

Дата захисту:  6.04.2016

Науковий керівник: Петров Сергій Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, МОН України)

Офіційний опонент: Столяр Оксана Борисівна, доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Кучмеровська Тамара Муратівна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник (Інститут біохімії ім.О.В. Палладіна НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кульбачко Юрій Люцинович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Назва дисертаційної роботи: «Середовищеперетворювальна роль ґрунтових сапрофагів на рекультивованих землях південного сходу України»

Дата захисту:  16.12.2015

Науковий консультант: Пахомов Олександр Євгенович

Офіційний опонент: Грицан Юрій Іванович, доктор біол. наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)

Офіційний опонент: Іванців Володимир Васильович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки)

Офіційний опонент: Федоряк Марія Михайлівна, доктор біол. наук, професор кафедри екології та біомоніторингу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня:  доктора біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.16 – екологія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Коріновська Ольга Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: провідний інженер відділу інтродукції та акліматизації рослин Криворізького ботанічного саду НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Функціонально-екологічні особливості мікроміцетів у техногенних едафотопах Криворіжжя»

Дата захисту:  16.12.2015

Науковий керівник:  Гришко Віталій Миколайович

Офіційний опонент: Федоряк Марія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біомоніторингу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Марискевич Оксана Георгіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу екосистемології  (Інститут екології Карпат НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.16 – екологія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Воронкова Юлія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Назва дисертаційної роботи: «Біохімічні характеристики еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за введення цисплатину та кластерних сполук Ренію»

Дата захисту:  16.12.2015

Науковий керівник:  Штеменко Н.І.

Офіційний опонент: Савчук Олексій Миколайович, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Шмараков Ігор Олександрович, доктор біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Федорук Ольга Олександрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Назва дисертаційної роботи: «Вплив металовмісних нанокомпозитів на молекулярні детоксикаційні системи нижчих хребетних тварин»

Дата захисту:  16.12.2015

Науковий керівник:  Столяр Оксана Борисівна

Офіційний опонент: Копильчук Галина Петрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Сибірна Наталія Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Львівський національний університет імені Івана Франка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Семчишин Галина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри біохімії та біотехнології Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Молекулярні механізми адаптації дріжджів Saccharomyces cerevisiae до стресових чинників»

Дата захисту:  04.11.2015

Науковий консультант:  Лущак Володимир Іванович

Офіційний опонент: Костерін С.О., доктор біологічних наук, професор, академік Національної Академії Наук України, заступник директора та завідувач відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені О.В. Палладіна Національної Академії Наук України)

Офіційний опонент: Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології (Інститут біології клітини Національної Академії Наук України)

Офіційний опонент: Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  доктора біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05 

*********************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Лозінський Олександр Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: завідувач лабораторії, біохімік, товариство з обмеженою відповідальністю «Медекс Плюс»

Назва дисертаційної роботи: «Мітохондріальна складова системи антиоксидантного захисту Drosophila melanogaster та оцінка її ефективності за фізіологічними критеріями»

Дата захисту:  04.11.2015

Науковий керівник:  Лущак Володимир Іванович

Офіційний опонент: Столяр Оксана Борисівна, доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент: Падалко Володимир Ілліч, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту біології (Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата біологічних наук

Cпеціальність:  03.00.04 – біохімія

Захист у СВР:  Д 76.051.05

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЩі4@Ў.іchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.