Оновлено
2020-06-01
15:22

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Атаманюк Марія-Тетяна Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант кафедри геодезії, картографії та управління територіями Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Економіко-географічна діагностика використання земельних ресурсів Українського Передкарпаття»

Дата захисту:  06.05.2019  

Науковий керівник: Сухий Петро Олексійович

Офіційний опонент: Топчієв О. Г., доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії і туризму (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

Офіційний опонент: Барановський М. О., доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР: К 76.051.04 

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Лопушняк Любомир Вікторович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Суспільно-географічні аспекти зайнятості населення Чернівецької області (на прикладі рекреаційно–туристичної сфер)»  

Дата захисту:  06.05.2019  

Науковий керівник:  Кілінська Клавдія Йосифівна

Офіційний опонент: Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Офіційний опонент: Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мручковський Петро Вікторович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Етнічна структура населення Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)»

Дата захисту:  07.05.2018

Науковий керівник:  Джаман Василь Олексійович

Офіційний опонент: Дністрянський М. С., доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії України (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: – Маруняк Є. О., доктор географічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар (Інститут географії НАН України).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Павлюк Світлана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач професійної та практичної підготовки, секретар-друкарка Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертаційної роботи: «Рекреаційно-туристичне природокористування Івано-Франківської області: сучасний стан, проблеми та перспективи»

Дата захисту:  29.01.2018

Науковий керівник:  Кілінська Клавдія Йосифівна

Офіційний опонент: Любіцева О. О., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Атаманюк Я. Д., кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Смик Оксана Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Соціально-географічні аспекти захворювання населення (на прикладі Чернівецької області)»

Дата захисту:  29.01.2018

Науковий керівник:  Кілінська Клавдія Йосифівна

Офіційний опонент: Олійник Я. Б., доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Сливка Р. Р., кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства факультету природничих наук (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Єремія Ганна Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Суспільно-географічні дослідження України кінця ХІХ – початку ХХ століття у румуномовних працях”

Дата захисту:  29.06.2017

Науковий керівник:  Руденко Валерій Петрович

Офіційний опонент: Олійник Я. Б., доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Кузишин А. В., кандидат географічних наук, доцент, декан географічного факультету (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Добинда Ірина Петрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: « Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка»

Дата захисту:  18.04.2016

Науковий керівник:  Круль Володимир Петрович

Офіційний опонент: Яворська В.В., доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Офіційний опонент: Кузишин А.В., кандидат географічних наук, доцент, декан географічного факультету (Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Майстер Андрій Анатолійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший науковий співробітник держбюджетної теми Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області»

Дата захисту:  18.04.2016

Науковий керівник:  Лажнік Володимир Йосипович

Офіційний опонент: Підгрушний Г.П., доктор географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень  (Інститут географії НАН України )

Офіційний опонент: Круль Г.Я., кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та менеджменту туризму (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Нич Тетяна Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Назва дисертаційної роботи: «Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області»

Дата захисту:  19.04.2016

Науковий керівник:  Мезенцев Костянтин Володимирович

Офіційний опонент: Шаблій О. І., доктор географічних наук, професор,  завідувач кафедри економічної і соціальної географії (Львівський національний університет імені Івана Франка )

Офіційний опонент: Грицку В. С., кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Топорницька Марія Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму

Назва дисертаційної роботи: «Територіальна організація етнофестивального туризму Львівської області »

Дата захисту:  29.02.2016

Науковий керівник:  Мальська Марта Пилипівна

Офіційний опонент: Любіцева О. О., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Офіційний опонент: Король О. Д., кандидат географічних наук, доцент, в.о. завідувач кафедри географії та менеджменту туризму (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

****************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Сосницька Ярослава Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподарського виробництва (на прикладі Волинської області)»

Дата захисту:  29.02.2016

Науковий керівник:  Слащук Андрій Миколайович

Офіційний опонент: Олійник Я. Б., доктор економічних наук, професор, декан географічного факультету, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Офіційний опонент: Заячук М.Д., кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії України та регіоналістики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster&lЇX5–@Њ^0]chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.