Оновлено
2020-10-23
14:12

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Саврук Марія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – головний державний ревізор - інспектор відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Броварського управління ГУ ДПС у Київській області

Назва дисертації – «Інформаційна діяльність органів державної влади України в контексті реалізації євроінтеграційного курсу»

Дата захисту: 30.10.2020 р.

Науковий керівник – Присяжнюк Юрій Іванович, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Процик Галина Мирославівна, кандидат політичних наук, керівник відділу міжнародних академічних зв’язків Українського католицького університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кадір Асо Араз

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри міжнародних відносин, Державний університет Сулейманії (Республіка Ірак)

Назва дисертації – «Іракський Курдистан у системі сучасних міжнародних відносин»

Дата захисту: 30.10.2020 р.

Науковий керівник – Мороз Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Павлюк Олеся Ігорівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри психології та філософії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (МОЗ України)

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Олійник Юрій Ігорович  

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – безробітний

Назва дисертації – «Забезпечення національних інтересів України в Субсахарській Африці в контексті розвитку регіону»

Дата захисту: 25.09.2020 р.

Науковий керівникКравченко Валерій Вікторович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень 

Офіційний опонентРотар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Офіційний опонент Черкас Богдан Олександрович, кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародного регіонознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка 

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук

Cпеціальність: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Твердохліб Юлія Михайлівна  

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – офіцер відділу міжнародного військового співробітництва, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Назва дисертації – «Інформаційно-психологічні операції у російсько-українській гібридній війні» 

Дата захисту: 24.09.2020 р.

Науковий керівник – Мороз Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка 

Офіційний опонентЛазарович Микола Васильович, доктор політичних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету 

Офіційний опонент Магда Євген Валерійович, кандидат політичних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Костенко Андріана Миколаївна Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторантка кафедри політології та державного управління, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертації – «Роль інститутів громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів України»

Дата захисту: 25.09.2020 р.

Науковий консультант – Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонентДем’яненко Борис Леонідович, доктор політичних наук, професор, декан історичного факультету Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Офіційний опонент Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опоненти Ярош Оксана Богданівна, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

На здобуття наукового ступеня: доктора політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Терещук Віталій Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний фахівець сектору аналітики департаменту наукових ступенів і аналітики Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

Назва дисертації – «Розвиток глобальної медійної світ-системи в умовах постбіполярності»

Дата захисту: 24.09.2020 р.

Науковий консультантШевчук Олександр Володимирович, доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

Офіційний опонентКарпчук Наталія Петрівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Офіційний опонент Піпченко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційний опонент   Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

На здобуття наукового ступеня: доктор політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мустафазаде Парвана Тельман Кизи

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник Інституту історії А.А.Бакіханова НАН Азербайджанської Республіки

Назва дисертації – «Зовнішня політика Азербайджанської  Республіки в Каспійському регіоні»

Дата захисту: 22.11.2019 р.

Науковий керівник – Присяжнюк Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент – Павлюк Олеся Ігорівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри психології та філософії (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України) 

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук

Cпеціальність: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР: Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Єрьомін Микола Борисович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Назва дисертації – «Універсальний код кінематографу у міжнародній політичній комунікації»

Дата захисту: 22.11.2019 р.

Науковий керівник – Чарських Ігор Юрійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса (МОН України)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Карпчук Наталія Петрівна, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Спеціальність: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист в СВР: Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Демиденко Олександр Ігорович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – безробітний

Назва дисертації – «Інтелектуальна міграція громадян України в умовах глобалізації»

Дата захисту: 21.11.2019 р.

Науковий керівник – Богінська Ірина Валентинівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса (МОН України)

Офіційний опонент – Щедрова Галина Петрівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри полiтологii та мiжнародних вiдносин в Унiверситетi iменi Альфреда Нобеля (МОН України)

Офіційний опонент – Карпчук Наталія Петрівна, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри  міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Спеціальність: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист в СВР: Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Головко Іван Костянтинович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – безробітний

Назва дисертації – «Процеси регіоналізації як чинник генези та  функціонування парадипломатії на сучасному етапі»

Дата захисту: 21.11.2019 р.

Науковий керівник – Грачевська Таміла Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (МОН України)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Романюк Ростислав Йосипович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ключук  Юля Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертації – «Зовнішньополітичні концепції Республіки Польща щодо України (1991 – 2010 роки)»

Дата захисту: 4.10.2019

 

Науковий керівник – Стрільчук Людмила Василівна, доктор історичних наук, професор,  професор кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Цепенда Ігор Євгенович, доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (МОН України)

Офіційний опонент – Макар Віталій Юрійович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імена Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття ступеня – кандидат політичних наук

Спеціальність – 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Коцан Роман Ігорович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертації  «Формування та функціонування радянсько-польського кордону у 1921–1939 роках»

Дата захисту: 4.10.2019

 

Науковий консультант – Ярош Оксана Богданівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

 

Офіційний опонент – Балюк Валентин, доктор політичних наук, професор, директор Центру Східної Європи Люблинського університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща)

 

Офіційний опонент – Лазарович Микола Васильович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету (МОН України)

 

Офіційний опонент – Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

На здобуття ступеня – доктор політичних наук

Спеціальність – 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Остап’як Василь Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Назва дисертації – «Стратегічне партнерство міжнародних акторів: концептуальний і прикладний виміри»

Дата захисту:  03.07.2019

Науковий консультант – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент – Шевчук Олександр Володимирович, доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук (Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України)

Офіційний опонент – Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент – Брусиловська Ольга Іллівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України)

На здобуття наукового ступеня: доктор політичних наук

Cпеціальність: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Козачук Олег Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Національне питання у внутрішній політиці США та Канади: порівняльний аналіз

Дата захисту: 5.04.2019;

Науковий консультант – Макар Юрій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Ржевська Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Рижков Микола Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Шевчук Олександр Володимирович, доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили (МОН України)

На здобуття наукового ступеня: доктор політичних наук;

Cпеціальність: 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР: Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Назарук Наталія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник редакційно-видавничої робочої групи з підготовки «Зводу памʼяток історії та культури України: Волинська область»;

Назва дисертації: Становлення інституту омбудсмана у сучасному політичному процесі України в контексті зарубіжного досвіду;

Дата захисту: 5.04.2019;

Науковий керівник – Ярош Оксана Богданівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України);

Офіційний опонент – Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України);

Офіційний опонент – Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України);

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук;

Cпеціальність: 23.00.02 – політичні інститути та процеси;

Захист у СВР: Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рижук Олександр Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Назва дисертації: Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів та гібридної війни

Дата захисту – 7.03.2019;

Науковий керівник – Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин (Національна академія державного управління при Президентові України)

Офіційний опонент – Митко Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Макух-Федоркова Іванна Іванівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університет імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук;

Cпеціальність:   23.00.02 – політичні інститути та процеси;

Захист у СВР – Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Олефір Іван Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – ФОП Олефір

Назва дисертації: Політичні моделі інформаційного суспільства: типологія та практичні виміри

Дата захисту – 7.03.2019;

Науковий керівник – Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин (Національна академія державного управління при Президентові України)

Офіційний опонент – Андрущенко Тетяна Вікторівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (МОН України)

Офіційний опонент – Ясінська Аліна Юріївна, кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса (НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук;

Cпеціальність:  23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Захист у СВР – Д 76.051.03

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сенюк Юлія Ярославівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – безробітна

Назва дисертації: Соціалконструктивізм у дослідженні європейських інтеграційних процесів

Дата захисту – 6.03.2019;

Науковий керівник – Романюк Наталія Андріївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Ржевська Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Івасечко Ольга Ярославівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка» (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук;

Cпеціальність:  23.00.04політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;

Захист у СВР: Д 76.051.03

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Костюк Дмитро Андрійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України);

Назва дисертації – Таємна дипломатія у зовнішній політиці Німеччини (1871–1945);

Дата захисту – 6.03.2019;

Науковий керівник – Пик Світлана Мирославівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України);

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України);

Офіційний опонент – Феденко Олександр Володимирович, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри тактико-спеціальних дисциплін Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (МО України);

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук;

Cпеціальність:  23.00.04політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;

Захист у СВР: Д 76.051.03

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тарнавський Омелян Романович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертації – Концептуальні засади та дискурс євроскептицизму в сучасній політичній теорії і практиці

Дата захисту:  28.12.2018

Науковий керівник – Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича(МОН України)

Офіційний опонент – Климончук Василь Йосифович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (МОН України)

Офіційний опонент – Івасечко Ольга Ярославівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка» (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рослонь Домініка-Анна Томашівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка»

Назва дисертації: «Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі»

Дата захисту:  05.10.2018

Науковий керівник – Мальський Маркіян Зіновійович – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Балюк Валентин, доктор політичних наук, професор, директор Центру Східної Європи Люблинського університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща)

Офіційний опонент – Добржанська Оксана Олександрівна, кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Попова Наталія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант третього року навчання з відривом від виробництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Відносини Україна – ЄС у контексті сучасних процесів європеїзації

Дата захисту:  05.10.2018

Науковий керівник – Струтинський Владислав Євгенович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Бурейко Надія Миколаївна, кандидат політичних наук, дослідник Інституту «Новий коледж Європи» (Бухарест, Румунія)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Манчуленко Оксана Георгіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Вплив міжнародних воєнних кампаній на розвиток сектору безпеки США після Другої світової війни

Дата захисту:  05.10.2018

Науковий керівник – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Шевчук Олександр Володимирович, доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (МОН України)

Офіційний опонент – Сіновець Поліна Андріївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ ім. І.І. Мечникова (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чумак Христина Олегівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Зовнішня політика США в 2001-2017 рр.: концептуальне оформлення та практична реалізація

Дата захисту:  04.10.2018

Науковий керівник – Дубовик Володимир Алiмович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету iменi I.I. Мечникова (МОН України)

Офіційний опонент – Рижков Микола Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прихненко Максим Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Назва дисертації – Вплив моделі лідерства Тоні Блера на зовнішню політику Великої Британії

Дата захисту:  27.06.2018

Науковий керівник:  Теміров Юрій Тешабайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Міхавчук Ліля Федорівна, кандидат політичних наук, HR-менеджер компанії «Джофер»

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

**************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Бутирська Ірина Валентинівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Назва дисертації: Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових державах-членах Європейського Союзу

Дата захисту: 27.06.2018

Науковий консультант – Гон Максим Мойсейович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

Офіційний опонент – МАКАРЕНКО Євгенія Анатоліївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародної інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – ТИХОМИРОВА Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – СИДОРУК Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія» (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  доктор політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кужельний Микола Олексійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – суб’єкт підприємницької діяльності Кужельний М.О.

Назва дисертації: Зовнішня інформаційна політика України в державотворчому процесі України

Дата захисту:  25.05.2018

Науковий керівник: Чекаленко Людмила Дмитрівна, доктор політичних наук, професор, кандидат історичних наук, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України МЗС України.

Офіційний опонент – Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Юрчак Віталія Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант третього року навчання з відривом від виробництва зі спеціальності  23.00.04 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Назва дисертації: Близькосхідні конфлікти у двосторонніх взаєминах Французької Республіки та США

Дата захисту:  30.03.2018

Науковий керівник: Цепенда Ігор Євгенович, доктор політичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Григорович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Малиновська Наталія Вікторівна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології та національної безпеки Національний університет «Острозька академія» (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

 ***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чебаник Віталій Ігорович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Назва дисертації: Вплив політичних партій на формування та розвиток регіональної політики (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей)

Дата захисту:  30.03.2018

Науковий керівник: Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Остапець Юрій Олександрович, доктор політичних наук, доцент, декан факультету суспільних наук Ужгородського національного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Литвин Віталій Сергійович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Фогел Христина Євгенівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – юрист, ТОВ «АГРЕН Груп»

Назва дисертації: Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу

Дата захисту:  29.03.2018

Науковий керівник: Науковий керівник – Краєвська Оксана Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та міжнародного туризму Львівського національного університету імені І.Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (МОН України)

Офіційний опонент – Юськів Богдан Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Касьянова Марина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса (МОН України)

Назва дисертації: Міграція громадян України до Білорусі, Молдови та Росії в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи

Дата захисту:  29.03.2018

Науковий консультант – Даниленко Віктор Михайлович - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії Наук України, завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття

Офіційний опонент – Брусиловська Ольга Іллівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету І.І. Мечникова (МОН України)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Юськів Богдан Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  доктор політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Андрощук Ірина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Назва дисертації: Політична структуризація партій і партійної системи в Чехії

Дата захисту:  30.11.2017

Науковий керівник: Постоловський Руслан Михайлович – кандидат історичних наук, професор, ректор Рівненського державного гуманітарного університету

Офіційний опонент – Федорчак Тетяна Петрівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри історії та політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (МОН України)

Офіційний опонент – Осадца Іван Степанович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Сучасний парламентаризм як фактор становлення демократичної політичної системи

Дата захисту:  01.12.2017

Науковий керівник: Барановський Фелікс Володимирович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (МОН України)

Офіційний опонент – Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Осадца Іван Степанович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Семчишин Світлана Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – помічник адвоката Будинчука С.М., м. Львів, 79011вул. Болгарська 4 м.

Назва дисертації: Суверенітет у теорії та практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  01.12.2017

Науковий керівник: Романюк Ростислав Йосипович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Копійка Валерій Володимирович, доктор політичних наук, професор, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Прохоров Микола Георгійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант комп’ютерної лабораторії факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Роль міжнародних організацій у формуванні ЗМІ як  фактора розвитку громадянського суспільства Республіки Польща

Дата захисту:  30.11.2017

Науковий керівник: Юрійчук Євгенія Петрівна, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Макаренко Євгенія Анатоліївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пурій Марія Романівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: тимчасово безробітна

Назва дисертації: Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  06.10.2017

Науковий керівник: Романюк Наталія Андріївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент: Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент: Шеренговський Дмитро Володимирович, кандидат політичних наук, керівник академічного відділу Українського католицького університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Климчук Ірина Ігорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: тимчасово безробітна

Назва дисертації: «Феміністичні концепції в сучасній теорії міжнародних відносин»

Дата захисту:  06.10.2017

Науковий керівник: Романюк Ростислав Йосипович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент: Ярош Оксана Богданівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент: Добржанська Ірина Михайлівна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри економічної теорії Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Захист у СВР:  Д 76.051.03

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пікула Микола Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації:Формування європейської політичної свідомості в ЄС та Україні: комунікаційні виміри

Дата захисту:  6.07.2017

Науковий керівник: Юськів Богдан Миколайович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Макаренко Євгенія Анатоліївна – доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Басняк Юлія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – здобувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету            ім. Юрія Федьковича, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук та права Чернівецького торгово-економічного інституту.

Назва дисертації: Безпековий чинник трансатлантичних відносин постбіполярного періоду

Дата захисту:  07.07.2017

Науковий керівник: Федуняк Сергій Григорович, д.політ.н., професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

Офіційний опонент – Шевчук Олександр Володимирович, д.політ.н., професор, декан факультету політичних наук Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Офіційний опонент – Лаврук Тарас Петрович, к.політ.н., доцент кафедри історії та політології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Патлашинська Ірина Вікторівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету  міжнародних відносин  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертації: Інституціоналізація міжнародної миротворчої діяльності

Дата захисту:  6.07.2017

Науковий керівник: Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Ямчук Анна Михайлівна, кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник, менеджер музейних програм та зв’язків з громадськістю Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Хорошенюк Семен Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник начальника відділу економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

Назва дисертації: Співробітництво України та країн Балтії в контексті євроінтеграційних процесів

Дата захисту:  7.07.2017

Науковий керівник: Марусик Тамара Володимирівна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Щедрова Галина Петрівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології, соціології та гуманітарних наук університету ім. Альфреда Нобеля, м.Дніпро (МОН України)

Офіційний опонент – Шкробанець Олена Ігорівна, кандидат політичних наук, головний спеціаліст Управління міжнародно-правового співробітництва та європейської інтеграції Генеральної прокуратури України

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Баланик Анна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Інститут послів доброї волі та посланців миру ООН (використання засобів Public Relations)

Дата захисту:  05.05.2017

Науковий керівник: Чарських Ігор Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Донецького національного університету (м. Вінниця) (МОН України)

Офіційний опонент – Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Ямчук Анна Михайлівна, кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник, менеджер музейних програм та зв’язків з громадськістю Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гісса Олександра Костянтинівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – менеджер зовнішньо-економічної діяльності ПП «Аріс»

Назва дисертації: Євроскептицизм та його вплив на зовнішню політику України: витоки, характер, прогнози

Дата захисту:  05.05.2017

Науковий керівник: Фісанов Володимир Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Гладиш Маріанна Леонідівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Найдич Марина Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Вектори державної молодіжної політики країн Європейського Союзу та України: порівняльні аспекти

Дата захисту:  6.04.2017

Науковий керівник: Митко Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Давидюк Микола Іванович, кандидат політичних наук, директор аналітичного центру «Політика»

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:   Д 76.051.03  

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Малиновська Наталія Вікторівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – помічник-консультант народного депутата України Вознюка Ю.В., Управління справами Апарату Верховної Ради України

Назва дисертації: Ісламський вектор зовнішньої політики Франції

Дата захисту:  6.04.2017

Науковий керівник: Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонентБрусиловська Ольга Іллівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (МОН України)

Офіційний опонентБуга Яна Валеріївна, кандидат політичних наук, методист Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кучуран Андрій Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітний

Назва дисертації: Дослідження локальної політичної влади крізь призму теорії міських режимів

Дата захисту:  5.04.2017

Науковий керівник: Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Лендьел Мирослава Олександрівна, доктор політичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Офіційний опонент – Була Світлана Петрівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Захист у СВР: Д 76.051.03

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Волошин Максим Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітний

Назва дисертації: Формування та розвиток політичного потенціалу соціальних Інтернет-мереж в Україні

Дата захисту:  5.04.2017

Науковий керівник: Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Митко Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Жуковська Аліса Олександрівна, кандидат політичних наук, науковий співробітник історико-медичного музею Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»  (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР: Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ясінська Аліна Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово безробітна

Назва дисертації: Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща

Дата захисту:  31.03.2017

Науковий керівник – Лупул Тарас Ярославович, доктор політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент – Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, професор, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент – Остапець Юрій Олександрович, кандидат політичних наук, доцент, декан факультету суспільних наук Ужгородського національного університету

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Процюк Марія Василівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лаборант Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: Роль публічної дипломатії у сучасних українсько-польських відносинах

Дата захисту:  31.03.2017

Науковий керівник – Марусик Тамара Володимирівна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Цепенда Ігор Євгенович, доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (МОН України)

Офіційний опонент – Капітоненко Микола Геннадійович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Детинченко Оксана Петрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – генеральний директор, товариство з обмеженою відповідальністю «Галицька кнайпа»

Назва дисертації: Новий лібералізм в теорії і практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  30.03.2017

Науковий керівник – Романюк Ростислав Йосипович, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса (НАН України)

Офіційний опонент – Буник Микола Зіновійович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук та філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ноголь Анна Вячеславівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету (МОН України)

Назва дисертації: Участь Канади у миротворчій діяльності ООН

Дата захисту:  30.03.2017

Науковий керівник – Макар Віталій Юрійович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Ямчук Анна Михайлівна, кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник, менеджер музейних програм та зв’язків з громадськістю Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Коцан Вікторія Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник держбюджетної теми Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Назва дисертації: Формування і реалізація міграційної політики Іспанії в контексті спільної міграційної політики ЄС

Дата захисту:  19.09.2016

Науковий керівникЮськів Богдан Миколайович, доктор політичних  наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційний опонент – Рижков Микола Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України).

Офіційний опонент – Бурдяк Олена Вікторівна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шкробанець Олена Ігорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – головний спеціаліст відділу взаємодії з Кабінетом міністрів України та центральними органами виконавчої влади управління взаємодії з державними органами Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України

Назва дисертації: Формування громадської думки в Україні і Російській Федерації у контексті євроінтеграційного курсу на початку ХХІ століття

Дата захисту:  19.09.2016

Науковий керівник – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Фролова Оксана Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Криворучко Наталія Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації: Політика безпеки Чеської Республіки у контексті відносин з США

Шифр та назва спеціальності – 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Шифр спеціалізованої ради – Д 76.051.03

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет історії, політології та міжнародних відносин, тел. (0372)524900

Науковий керівникЦепенда Ігор Євгенович, доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені І. Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Федорчак Тетяна Петрівна, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри історії та політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Офіційний опонент – Павлюк Михайло Вікторович, кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Карпчук Наталія Петрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Назва дисертації: Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції

Дата захисту:  30.08.2016

Науковий консультантМакар Юрій Іванович, доктор історичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри міжнародних відносин.

Офіційний опонент – Макаренко Євгенія Анатоліївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України).

Офіційний опонент – Лендьел Мирослава Олександрівна, доктор політичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету (МОН України).

Офіційний опонент – Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України).

На здобуття наукового ступеня:  доктор політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

 Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Майстренко Юлія Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірантка кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (МОН України)

Назва дисертації: Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особливості політичних трансформацій

Дата захисту:  30.06.2016

Науковий керівник – Брусиловська Ольга Іллівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (МОН України)

Офіційний опонент – Ржевська Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Національного авіаційного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Осадца Іван Степанович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Зазуляк Зоряна Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Назва дисертації: Мультилатералізм США у Латинській Америці

Дата захисту:  29.08.2016

Науковий керівник – Романюк Ростислав Йосипович, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Шергін Сергій Олександрович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України

Офіційний опонент – Павлюк Михайло Вікторович, кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03

**************************************************************** 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Терещук Марина Ігорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірантка кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Назва дисертації: Брендингові технології у реалізації національних інтересів держави на міжнародній арені

Дата захисту:  29.06.2016

Науковий керівник – Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Шевченко Олена Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рудницька Уляна Ігорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірантка кафедри країнознавства і міжнародного туризму Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Назва дисертації: Глобалізаційні аспекти трансформації геополітичної структури сучасного світу

Дата захисту:  29.06.2016

Науковий керівник – Романюк Наталія Андріївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Лаврук Тарас Петрович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри історії та політології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Багацький Євген Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Взаємодія зовнішніх та внутрішніх чинників повоєнної трансформації Боснії і Герцеговини

Дата захисту:  30.06.2016

Науковий керівник – Брусиловська Ольга Іллівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (МОН України)

Офіційний опонент – Ржевська Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Національного авіаційного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Майстренко Юлія Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірантка кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (МОН України)

Назва дисертації: Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особливості політичних трансформацій

Дата захисту:  30.06.2016

Науковий керівник – Брусиловська Ольга Іллівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (МОН України)

Офіційний опонент – Ржевська Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Національного авіаційного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Осадца Іван Степанович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Цебенко Олег Олександрович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Сепаратизм у країнах-членах ГУАМ: міжнародно-політичний вимір

Дата захисту:  28.04.2016

Науковий керівник – Кучик Олександр Сергійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Капітоненко Микола Геннадійович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Антохів-Сколоздра Олеся Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Європейський Союз у зовнішній політиці Канади

Дата захисту:  27.04.2016

Науковий керівник – Калитчак Роман Григорович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету Міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Копійка Валерій Володимирович, доктор політичних наук, професор, директор інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент – Макар Віталій Юрійович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Польовий Тарас Євгенович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь (1991-1996 рр.)

Дата захисту:  28.04.2016

Науковий керівникГурак Ігор Федорович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Лаврук Тарас Петрович, кандидат політичних наук, доцент кафедри історії і політології Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Шваб Мар’яна Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Молодіжні неурядові організації в сучасному публічному процесі: інформаційно-комунікаційний вимір

Дата захисту:  30.03.2016

Науковий керівник: Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Офіційний опонент – Даниленко Сергій Іванович, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України

Офіційний опонент – Гаврада Ігор Остапович, кандидат політичних наук, доцент, співробітник Служби безпеки України

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Павлюк Олеся Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірантка кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів Америки щодо Ісламської Республіки Іран: від співробітництва до політики «стримування»

Дата захисту:  30.03.2016

Науковий керівник Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент Шевчук Олександр Володимирович, доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (МОН України)На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ярмистий Максим Миколайович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: помічник-консультант народного депутата України, Верховна Рада України

Назва дисертаційної роботи: Формування та особливості функціонування інститутів державного регулювання міграційної політики України

Науковий керівник – Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Юськів Богдан Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Буга Яна Валеріївна, кандидат політичних наук, провідний експерт Чернівецької обласної громадської організації «Буковинська агенція ініціатив та розвитку»

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Баланюк Юліана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Політико-правові механізми формування та збереження об’єктів нерухомої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні

Дата захисту:  31.03.2016

Науковий керівник: Марусик Тамара Володимирівна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Щедрова Галина Петрівна, доктор політичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і гуманітаризації навчально-виховного процесу Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (МОН України)

Офіційний опонент – Волянюк Ольга Ярославівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельничук Ігор Миколайович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: докторант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Інтеграційні проекти Російської Федерації на пострадянському просторі

Дата захисту:  26.02.2016

Науковий консультант: Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент Рижков Микола Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН України)

Офіційний опонент Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відносин (МОН України)

Офіційний опонент Шевчук Олександр Володимирович, доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  доктора політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Лукач Наталія Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри країнознавства та міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми

Дата захисту:  27.02.2016

Науковий керівник: Краєвська Оксана Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент країнознавства та міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Юськів Богдан Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  доктора політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рибак Олександр Сергійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Інституціональна диференціація політичних ризиків в Україні

Дата захисту:  26.02.2016

Науковий керівник: Ротар Наталя Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Хаврук Ігор Анатолійович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гнатюк Микола Миколайович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Політична суб’єктність Європейського Союзу (інституційно-нормативні характеристики Лісабонської моделі)

Дата захисту:  27.02.2016

Науковий консультант: Якушик Валентин Михайлович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (МОН України)

Офіційний опонент – Брусиловська Ольга Іллівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (МОН України)

Офіційний опонент – Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичних і прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса (НАН України)

Офіційний опонент – Федуняк Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  доктора політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*****************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Міхавчук Ліля Федорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Імміграційна політика Великої Британії в контексті спільної міграційної політики ЄС

Дата захисту:  29.01.2016

Науковий керівник: Лупул Тарас Ярославович, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Юськів Богдан Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Бурейко Надія Миколаївна, кандидат політичних наук, дослідник Інституту «Новий коледж Європи» (Бухарест, Румунія)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гавюк Анастасія Танасіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Чорноморський вектор зовнішньої політики Румунії

Дата захисту:  29.01.2016

Науковий керівник: Макар Юрій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Перепелиця Григорій Миколайович, доктор політичних наук, професор, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України

Офіційний опонент – Бостан Сергій Іванович, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

***********************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Щербатюк Олег Валерійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: Групи інтересів в Україні: етнополітичні виміри формування та діяльності (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей)

Дата захисту:  18.12.2015

Науковий керівник: Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Сакрієр Оксана Леонідівна, кандидат політичних наук, головний спеціаліст сектору координації вищих навчальних закладів та науки Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

*******************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Грушко Олексій Олександрович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри маркетингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Проблеми міжнародного співробітництва України у контексті відносин «Схід-Захід» (за матеріалами ЗМІ)

Дата захисту:  18.12.2015

Науковий керівник: Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна» (МОН України)

Офіційний опонент – Бурдяк Олена Вікторівна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

**************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Дзюба Ростислав Миколайович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: Плейсбрендинг у формуванні міжнародного іміджу країни засобами кінематографії

Дата захисту:  23.10.2015

Науковий керівник: Чарських Ігор Юрійович

Офіційний опонент – Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Бурдяк Олена Вікторівна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук
Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

**********************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кічера Надія Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри політології і державного управління Ужгородського національного університету (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Русини в етнополітиці країн Центральної та Південно-східної Європи

Дата захисту:  29.09.2015

Науковий керівник: Лендьєл Мирослава Олександрівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Ужгородського національного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Гон Максим Мойсейович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету (МОН України)

Офіційний опонент – Липчук Оксана Іванівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук
Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

**********************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Боднарчук Олег Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач Коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного університету нафти і газу (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: Політичні комунікації у контексті євроінтеграційного курсу України

Дата захисту:  30.09.2015

Науковий керівник: Марчук Василь Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (МОН України)

Офіційний опонент – Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

Офіційний опонент – Сакрієр Оксана Леонідівна, кандидат політичних наук, головний спеціаліст сектору координації вищих навчальних закладів та науки Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.02 – політичні інститути та процеси

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

**********************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Богородецька Ольга Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірантка кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (МОН України)

Назва дисертаційної роботи: «Співробітництво між містами-побратимами України і Польщі у контексті європейської інтеграції»

Дата захисту:  29.09.2015

Науковий керівник: Тихомирова Євгенія Борисівна

Офіційний опонент: Нагорняк Тетяна Леонтіївна, доктор політичних наук, доцент, в.о. декана історичного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця) (МОН України)

Офіційний опонент: Моцок Віталій Іванович, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster?€і5@МВёchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.