Оновлено
2020-10-23
14:12

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача Коренюк Наталія Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює асистент кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи«Крайові задачі для параболічних рівнянь з особливостями та виродженнями»

Дата захисту – 16.10.2020

Науковий керівникІвасишен С. Д., д. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Офіційний опонентЛопушанська Г.П., д. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференцiальних рiвнянь Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка;

Офіційний опонентПукальський I.Д., д. фіз.-мат. наук, професор, завiдувач кафедри диференцiальних рiвнянь Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, імя, по-батькові здобувача Тарновецька Ольга Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює асистент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи «Дослідження класів збіжності цілих функцій від багатьох комплексних змінних»

Дата захисту – 16.10.2020

Науковий керівник Скасків Олег Богданович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент Бандура Андрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор  кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Офіційний опонент Романюк Віктор Сергійович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз.

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Дорош Андрій Богданович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Апроксимація розв’язків крайових задач для диференціально-різницевих рівнянь зі змінним запізненням»

Дата захисту – 8.12.2018

Науковий керівник – Черевко І.М., доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету математики та інформатики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Король І.І., доктор фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Ужгородський національний університет)

Офіційний опонент – Теплінський Ю.В., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Онипа Денис Павлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фахівець комп’ютерного класу II категорії факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Граничні множини і коливання»

Дата захисту – 8.12.2018

Науковий керівник – Маслюченко О.В., доктор фізико-математичних наук, доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Банах Т.О., доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Загороднюк А.В., доктор фізико-математичних наук, професор (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.01 – математичний аналіз

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Сисоєв Денис Віталійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Назва дисертаційної роботи – «Умови розв’язності матричних крайових задач для систем диференціальних рівнянь»

Дата захисту – 7.12.2018

Науковий керівник – Чуйко С.М., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики (Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"), МОН України

Офіційний опонент – Зуєв О.Л., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу прикладної механіки (ІПММ НАН України)

Офіційний опонент – Хусаїнов Д.Я., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Унгурян Галина Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фахівець комп’ютерного класу I категорії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Задача Коші для параболічних систем типу Шилова з невід’єм-ним родом і коефіцієнтами обмеженої гладкості»

Дата захисту – 7.12.2018

Науковий керівник – Літовченко В.А., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри диференціальних рівнянь (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Іванчов М.І., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Гуменчук Ганна Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєвикладач математики Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Назва дисертаційної роботи«Геометричні властивості ортогонально адитивних операторів»

Дата захисту – 11.05.2018

Науковий керівникПопов М.М., доктор фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник НДР «Проблеми нелінійного аналізу щодо продовження відображень, які належать до різних функціональних класів на топологічних і топологічних векторних просторах» (Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Офіційний опонентПлічко А.М., доктор фізико-математичних наук, професор (Краківський політехнічний університет імені Тадеуша Костюшка)

Офіційний опонент – Сторож О.Г., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного і функціонального аналізу (Львівський національний університет імені Івана Франка)

 

На здобуття наукового ступеня кандидата математичних наук

 

Спеціальність – 01.01.01 – математичний аналіз

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Косован Василь Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєвчитель інформатики Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів

Назва дисертаційної роботи«Поліноміальність нарізно поліноміальних функцій»

Дата захисту: 11.05.2018

Науковий керівникМаслюченко В.К., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонентПлічко А.М., доктор фізико-математичних наук, професор (Краківський політехнічний університет імені Тадеуша Костюшка)

Офіційний опонент – Загороднюк А.В., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного та функціонального аналізу (Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фiзико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.01 – математичний аналіз

Захист у СВР  К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Любарщук Євген Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Лінійні нестаціонарні диференціально-різницеві ігри зближення»

Дата захисту: 16.06.2017

Науковий керівник: Чикрій Аркадій Олексійович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації керованих процесів (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова)

Офіційний опонент: Хусаінов Денис Ях’євич, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Барановська Леся Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичних методів системного аналізу (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР: К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Сопронюк Ольга Лук’янівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації – «Моделі та методи аналізу чутливості динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору»

Дата захисту - 12.05.2017

Науковий керівник – Гаращенко Федір Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент – Петрик Михайло Романовича, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

Офіційний опонент  – Попов  Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР – К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Іванчук Марія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

Назва дисертації – «Математичне моделювання експертних медичних прогностичних систем»

Дата захисту - 12.05.2017

Науковий керівник – Малик І.В., кандидат фіз.-мат.наук, доцент, завідувач кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Самойленко І.В., доктор фіз.-мат.наук, доцент кафедри дослідження операцій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент – Чабанюк Я.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії оптимальних процесів (Львiвський Нацiональний унiверситет
iменi Iвана Франка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР – К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тодоріко Тетяна Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри прикладної математики та iнформацiйних технологiй Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Нелокальнi за часом задачi для еволюцiйних рiвнянь з псевдобесселевими операторами та операторами диференцiювання нескiнченного порядку»

Дата захисту: 18.12.2015

Науковий керівник: Городецький Василь Васильович

Офіційний опонент: Iванчов М.І., доктор фiзико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка)

Офіційний опонент: Теплінський Ю.В., доктор фiзико-математичних наук, професор, завiдувач кафедри математики (Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка)

На здобуття наукового ступеня: кандидата фiзико-математичних наук

Cпеціальність: 01.01.02 – диференцiальнi рiвняння

Захист у СВР: К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Васько Олена Борисівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач Фінансово-економічного коледжу Буковинського державного фінансово-економічного університету

Назва дисертаційної роботи: «Задача Коші для вироджених параболічних систем типу Колмогорова векторного порядку»

Дата захисту: 18.12.2015

Науковий керівник: Літовченко Владислав Антонович

Офіційний опонент: Ільків В.С., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри вищої математики (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент: Малицька Г.П., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри математичного і функціонального аналізу (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня: кандидат фізико-математичних наук

Cпеціальність: 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР: К 76.051.02

****************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рузич Роман Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету

Назва дисертаційної роботи: «Дослідження нелінійних властивостей класу узагальнених диференціальних моделей Ейгена»

Дата захисту: 19.12.2015

Науковий керівник: Чернишенко Сергій Вікторович

Офіційний опонент: Ляшенко І.М., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичної інформатики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Сопронюк Ф.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичних проблем управління і кібернетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня: кандидат фізико-математичних наук

Cпеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР: K 76.051.02

****************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мироник Оксана Дмитрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Вичерпні, напіввичерпні простори та нарізно неперервні відображення»

Дата захисту: 19.12.2015

Науковий керівник: Маслюченко Володимир Кирилович

Офіційний опонент: Банах Т.О., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри геометрії і топології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Зелінський Ю.Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу (Інститут математики НАН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидат фізико-математичних наук

Cпеціальність: 01.01.01 – математичний аналіз

Захист у СВР: K 76.051.02

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster~з{@В•\(Schnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.