Оновлено
2020-03-11
10:23

Прізвище, імя, по-батькові здобувача Тарновецька Ольга Юріївна,

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює а систент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи «Дослідження класів збіжності цілих функцій від багатьох комплексних змінних»

Дата захисту – 3.04.2020

Науковий керівник Скасків Олег Богданович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент Бандура Андрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор  кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Офіційний опонент Романюк Віктор Сергійович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз.

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Дорош Андрій Богданович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Апроксимація розв’язків крайових задач для диференціально-різницевих рівнянь зі змінним запізненням»

Дата захисту – 8.12.2018

Науковий керівник – Черевко І.М., доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету математики та інформатики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Король І.І., доктор фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Ужгородський національний університет)

Офіційний опонент – Теплінський Ю.В., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Онипа Денис Павлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фахівець комп’ютерного класу II категорії факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Граничні множини і коливання»

Дата захисту – 8.12.2018

Науковий керівник – Маслюченко О.В., доктор фізико-математичних наук, доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Банах Т.О., доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Загороднюк А.В., доктор фізико-математичних наук, професор (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.01 – математичний аналіз

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Сисоєв Денис Віталійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Назва дисертаційної роботи – «Умови розв’язності матричних крайових задач для систем диференціальних рівнянь»

Дата захисту – 7.12.2018

Науковий керівник – Чуйко С.М., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики (Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"), МОН України

Офіційний опонент – Зуєв О.Л., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу прикладної механіки (ІПММ НАН України)

Офіційний опонент – Хусаїнов Д.Я., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Унгурян Галина Михайлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фахівець комп’ютерного класу I категорії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи – «Задача Коші для параболічних систем типу Шилова з невід’єм-ним родом і коефіцієнтами обмеженої гладкості»

Дата захисту – 7.12.2018

Науковий керівник – Літовченко В.А., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри диференціальних рівнянь (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Іванчов М.І., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Гуменчук Ганна Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєвикладач математики Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Назва дисертаційної роботи«Геометричні властивості ортогонально адитивних операторів»

Дата захисту – 11.05.2018

Науковий керівникПопов М.М., доктор фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник НДР «Проблеми нелінійного аналізу щодо продовження відображень, які належать до різних функціональних класів на топологічних і топологічних векторних просторах» (Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Офіційний опонентПлічко А.М., доктор фізико-математичних наук, професор (Краківський політехнічний університет імені Тадеуша Костюшка)

Офіційний опонент – Сторож О.Г., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного і функціонального аналізу (Львівський національний університет імені Івана Франка)

 

На здобуття наукового ступеня кандидата математичних наук

 

Спеціальність – 01.01.01 – математичний аналіз

Захист у СВР - К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Косован Василь Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєвчитель інформатики Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів

Назва дисертаційної роботи«Поліноміальність нарізно поліноміальних функцій»

Дата захисту: 11.05.2018

Науковий керівникМаслюченко В.К., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонентПлічко А.М., доктор фізико-математичних наук, професор (Краківський політехнічний університет імені Тадеуша Костюшка)

Офіційний опонент – Загороднюк А.В., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного та функціонального аналізу (Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фiзико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.01 – математичний аналіз

Захист у СВР  К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Любарщук Євген Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Лінійні нестаціонарні диференціально-різницеві ігри зближення»

Дата захисту: 16.06.2017

Науковий керівник: Чикрій Аркадій Олексійович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації керованих процесів (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова)

Офіційний опонент: Хусаінов Денис Ях’євич, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Барановська Леся Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичних методів системного аналізу (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР: К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Сопронюк Ольга Лук’янівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації – «Моделі та методи аналізу чутливості динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору»

Дата захисту - 12.05.2017

Науковий керівник – Гаращенко Федір Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент – Петрик Михайло Романовича, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

Офіційний опонент  – Попов  Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР – К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Іванчук Марія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

Назва дисертації – «Математичне моделювання експертних медичних прогностичних систем»

Дата захисту - 12.05.2017

Науковий керівник – Малик І.В., кандидат фіз.-мат.наук, доцент, завідувач кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент – Самойленко І.В., доктор фіз.-мат.наук, доцент кафедри дослідження операцій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент – Чабанюк Я.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії оптимальних процесів (Львiвський Нацiональний унiверситет
iменi Iвана Франка)

На здобуття наукового ступеня – кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР – К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тодоріко Тетяна Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри прикладної математики та iнформацiйних технологiй Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Нелокальнi за часом задачi для еволюцiйних рiвнянь з псевдобесселевими операторами та операторами диференцiювання нескiнченного порядку»

Дата захисту: 18.12.2015

Науковий керівник: Городецький Василь Васильович

Офіційний опонент: Iванчов М.І., доктор фiзико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка)

Офіційний опонент: Теплінський Ю.В., доктор фiзико-математичних наук, професор, завiдувач кафедри математики (Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка)

На здобуття наукового ступеня: кандидата фiзико-математичних наук

Cпеціальність: 01.01.02 – диференцiальнi рiвняння

Захист у СВР: К 76.051.02

***************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Васько Олена Борисівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач Фінансово-економічного коледжу Буковинського державного фінансово-економічного університету

Назва дисертаційної роботи: «Задача Коші для вироджених параболічних систем типу Колмогорова векторного порядку»

Дата захисту: 18.12.2015

Науковий керівник: Літовченко Владислав Антонович

Офіційний опонент: Ільків В.С., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри вищої математики (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент: Малицька Г.П., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри математичного і функціонального аналізу (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

На здобуття наукового ступеня: кандидат фізико-математичних наук

Cпеціальність: 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР: К 76.051.02

****************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рузич Роман Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету

Назва дисертаційної роботи: «Дослідження нелінійних властивостей класу узагальнених диференціальних моделей Ейгена»

Дата захисту: 19.12.2015

Науковий керівник: Чернишенко Сергій Вікторович

Офіційний опонент: Ляшенко І.М., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичної інформатики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Сопронюк Ф.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичних проблем управління і кібернетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня: кандидат фізико-математичних наук

Cпеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР: K 76.051.02

****************************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мироник Оксана Дмитрівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Вичерпні, напіввичерпні простори та нарізно неперервні відображення»

Дата захисту: 19.12.2015

Науковий керівник: Маслюченко Володимир Кирилович

Офіційний опонент: Банах Т.О., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри геометрії і топології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Зелінський Ю.Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу (Інститут математики НАН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидат фізико-математичних наук

Cпеціальність: 01.01.01 – математичний аналіз

Захист у СВР: K 76.051.02

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterй¬0E‹н@ѓВnзІїchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.