Оновлено
2021-12-07
14:16

Спецрада К 76.051.02

Наказ МОН про створення:  №1412 від 18.12.2018 (зі змінами Наказ МОН 23.04.2021 № 462)

Дата початку повноважень:  18.12.2018

Дата закінчення повноважень:  31.12.2021

Контактний телефон:  +38(0372) 584-857

E-mail ради:  k7605102@chnu.edu.ua

Факультет:  математики та інформатики 
Спеціальність:
  01.01.01 − «Математичний аналіз», 01.01.02 − «Диференціальні рівняння» і 01.05.02 −  «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Голова ради:  Петришин Роман Іванович

Заступник голови:  Григорків Василь Степанович

Учений секретар:  Бігун Ярослав Йосипович

Склад ради:

Петришин Роман Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02;

Григорків Василь Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.05.02;

Бігун Ярослав Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.05.02;

Городецький Василь Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри та інформатики Чернівецького національ­ного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.01;

Загороднюк Андрій Васильович, професор, доктор фізико-математичних наук, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.01.01;

Івасишен Степан Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичної фiзики Національного техніч­ного університету України “Київський політехнічний інститут”, спеціальність 01.01.02;

Літовченко Владислав Антонович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02;

Малик Ігор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національ­ного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.05.02;

Маслюченко Володимир Кирилович, доктор-фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.01;

Маслюченко Олександр Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.01;

Маценко Василь Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент,  доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національ­ного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.05.02;

Нестеренко Василь Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри Чернівецького національ­ного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.01;

Петрик Михайло Романович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, спеціальність 01.05.02;

Пукальський Іван Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національ­ного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02;

Скасків Олег Богданович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного універ­ситету імені Івана Франка, спеціальність 01.01.01;

Теплінський Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 01.01.02;

Черевко Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету математики та інформатики Чернівецького національ­ного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02;

Юзефович Роман Михайлович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України, спеціальність 01.05.02.

 

Контактна інформація:

 тел.: +38(0372) 55-19-00, +38 (0372) 52-68-47, +38(0372) 58-48-57,

ел. пошта: r.petryshynЏ±}СZ+@»Hm‚chnu.edu.ua, Џ±}СZ+@»Hm‚gmail.com">yaroslav.bihunЏ±}СZ+@»Hm‚gmail.com

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЏ±}СZ+@»Hm‚chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.