Оновлено
2019-01-11
10:49

Спецрада К 76.051.02

Наказ МОН про створення:  №1328 від 21.12.2015

Дата початку повноважень:  21.12.2015

Дата закінчення повноважень:  21.12.2018

Контактний телефон:  +38(0372) 584-857

E-mail ради:  k7605102@chnu.edu.ua

Факультет:  математики та інформатики 
Спеціальність:
  01.01.01 − «Математичний аналіз», 01.01.02 − «Диференціальні рівняння» та 01.05.07 −  «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Голова ради:  Петришин Роман Іванович

Заступник голови:  Григорків Василь Степанович

Вчений секретар:  Бігун Ярослав Йосипович

Склад ради:

Петришин Роман Іванович, д.ф.-м.н., професор, перший проректор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02;

Григорків Василь Степанович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.05.02;

Бігун Ярослав Йосипович, д.ф.-м.н., професор, завідувача кафедри прикладної математикита інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.02;

Виклюк Ярослав Ігорович, доктор технічних наук, доцент, ПВНЗ Буковинський університет, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, декан факультету комп’ютерних систем і технологій, спеціальність 01.05.02;

Городецький Василь Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри алгебри та інформатики, спеціальність 01.01.01;

Загороднюк Андрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», проректор з наукової роботи, спеціальність 01.01.01;

Зелінський Юрій Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут математики НАН України, завідувач відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу, спеціальність 01.01.01;

Івасишен Степан Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, завідувач кафедри  математичної фiзики, спеціальність 01.01.02;

Маслюченко Олександр Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.01;

Маслюченко Володимир Кирилович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.01.01;

Матійчук Михайло Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри диференціальних рівнянь, спеціальність 01.01.02;

Маценко Василь Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, спеціальність 01.05.02;

Михайлюк Володимир Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри математичного аналізу, спеціальність 01.01.01;

Петрик Михайло Романович, доктор фізико-математичних наук, професор Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, завідувач кафедри програмної інженерії, спеціальність 01.05.02;

Попов Михайло Михайлович,доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри математичного аналізу, спеціальність 01.01.01;

Пукальський Іван Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, спеціальність 01.01.02;

Сопронюк Федір Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, декан факультету комп’ютерних наук, спеціальність 01.05.02;

Теплінський Юрій  Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, завідувач кафедри математики, спеціальність 01.01.02;

Черевко Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, декан факультету прикладної математики, спеціальність 01.01.02;

Ясинський Володимир Кирилович, доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича, професоркафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики, спеціальність 01.05.02.

 

Контактна інформація:

 тел.: +38(0372) 55-19-00, +38 (0372) 52-68-47, +38(0372) 58-48-57,

ел. пошта: r.petryshynЃѓу@АrC|Mchnu.edu.ua  , yaroslav.bihunЃѓу@АrC|Mgmail.com

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЃѓу@АrC|Mchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.