Оновлено
2021-12-07
14:16

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Сумарюк Олександр Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює асистент кафедри будівництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертації "Високоміцні композити на основі кремнеземистих і алюмосилікатних модифікаторів та методи їх діагностики".

Дата захисту: 17.12.2021, початок о 15:00.

Науковий керівник: Фодчук Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Кладько Василь Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач відділу структурного і елементного аналізу матеріалів і систем.

Офіційний опонент Яремій Іван Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Микитюк Тарас Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює молодший науковий співробітник НДР №14.808, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертації "Електричні, оптичні та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових гетероструктурах CdS/CdMgTe".

Дата захисту: 17.12.2021, початок о 17:00.

Науковий керівник: Фодчук Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Федів Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ДВНЗ "Буковинський державний медичний університет".

Офіційний опонент Горічок Ігор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника".

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Солодкий Микола Степанович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації "Багатохвильові спектри розсіяння Х-променів та електронів у складних кристалічних з’єднаннях".

Дата захисту: 07.05.2021, початок о 15:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/mon-hsjy-gio )

Науковий керівник: Борча Мар’яна Драгошівна, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент – Лізунов В’ячеслав В’ячеславович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач відділу фізики багатопараметричної структурної діагностики Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент Яремій Іван Петрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Янчук Іванна Володимирівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації "Фазоконтрастні Х-променеві томографія та інтерферометрія структурних порушень у кристалах".

Дата захисту: 07.05.2021, початок о 17:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/mon-hsjy-gio)

Науковий керівник: Новіков Сергій Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Кладько Василь Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу дифракційних досліджень структури напівпровідників Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент Коцюбинський Володимир Олегович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івно-Франківськ.

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Дуболазов Олександр Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Дата захисту:  26.02.2021, початок о 15:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/udv-rxou-ksq)

Назва дисертаційної роботи:  “Багатофункціональна Стокс-корелометрія поляризаційно-неоднорідних об’єктних полів  оптично-анізотропних біологічних шарів”.

Науковий керівник – Ушенко Олександр Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Поперенко Леонід Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри оптики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка МОН України (м. Київ).

Офіційний опонент – Грабар Олександр Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики напівпровідників, завідувач відділу НДІ фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Ужгородський національний університет" МОН України (м. Ужгород).

Офіційний опонент – Федів Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики і медичної інформатики Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці).

На здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Солован Михайло Миколайович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри електроніки і енергетики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Дата захисту: 06.11.2020, початок о 15:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/dqn-ngfp-vjh).

Назва дисертації «Електронні явища в планарних та наноструктурованих поверхнево-бар’єрних структурах на основі кремнію, кремнієвмісних та халькогенідних сполук».

Науковий керівник – Мар'янчук П.Д.., доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий кафедрою електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент доктор фізико-математичних наук, професор Юхимчук Володимир Олександрович, завідувач відділу оптики та спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).

Офіційний опонент доктор фізико-математичних наук, професор Пелещак Роман Михайлович, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич).

Офіційний опонент доктор фізико-математичних наук, професор Мирончук Галина Леонідівна, директор Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

На здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Кучак Альона Ігнатівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Дата захисту: 04.09.2020, о 15:00.

Захист відбудеться в on-line режимі за посиланням https://meet.google.com/afm-qrqx-yhc.

Назва дисертації – «Спектральні параметри квазічастинок у напівпровідникових нанотрубках та нанокільцях».

Науковий керівник – Маханець О.М., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Швайка А.М., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України (м.Львів).

Офіційний опонент – Купчак І.М., кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ). 

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Коцюбинський Андрій Олегович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач лабораторіями кафедри хімії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Дата захисту: 27.09.2019

Назва дисертації «Монокристалічні епітаксійні ферит-ґранатові плівки: кристалічна, магнітна та доменна мікроструктури».

Науковий керівник – Фодчук І.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Мододкін В.Б., член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики багатопараметричної структурної діагностики Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України (м. Київ).

Офіційний опонент Прокопенко І.В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторії електронно-зондових методів діагностики матеріалів Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ). 

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Горічок Ігор Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дата захисту:  27.09.2019

Назва дисертації – «Дефектна підсистема гетерофазних термоелектричних матеріалів на основі сполук А4В6 та їх властивості».

Науковий консультант Салій Я.П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційний опонент – Заячук Д.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційний опонент – Борча М.Д., доктора фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної фізики Інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Пелещак Р.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

На здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01 

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Ткачук Іван Георгійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України.

Дата захисту:  26.04.2019

Назва дисертації «Формування та властивості нанокомпозитних матеріалів і гетероструктур на основі селеніду індію».

Науковий керівник: Ковалюк Захар Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, керівник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України м. Чернівці.

Офіційний опонент Балицький Олексій Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри системного проектування Львівського національного університету імені Івана Франка. м. Львів.

Офіційний опонент Федів Володимир Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики і медичної інформатики Буковинського державного медичного університету. м. Чернівці.

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаМайструк Едуард Васильович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри електроніки і енергетики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Дата захисту:  26.04.2019

Назва дисертації – «Електронні процеси у напівмагнітних та радіаційностійких складних халькогенідних напівпровідниках та гетероструктурах на їх основі».

Науковий консультант – Мар’янчук Павло Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Юхимчук Володимир Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу оптики і спектроскопії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).

Офіційний опонент – Товстюк Наталія Корніївна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної фізики Національного університету «Львівська Політехніка» (м. Львів).

Офіційний опонент – Федів Володимир Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач  кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (м. Чернівці).

На здобуття наукового ступеня:  доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Сенета Маряна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: науковий співробітник кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації: «Дисперсія квазірелеєвської та електронної хвиль на адсорбованій поверхні напівпровідників із структурою цинкової обманки».

Дата захисту:  29.03.2019

Науковий керівник: Пелещак Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Національного університету “Львівська політехніка”

Офіційний опонент: Сеті Юлія Олександрівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

На здобуття наукового ступеня  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Мирончук Галина Леонідівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Дата захисту:  29.03.2019

Назва дисертації: «Оптоелектронні та нелінійно-оптичні характеристики складних халькогенідних систем Ag-Ga(In)-Si(Ge)-S(Se)»

Науковий консультант – Кітик І.В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Офіційний опонент: Мар'янчук П.Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Різак В.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (Ужгородський національний університет).

Офіційний опонент: Стадник В.Й., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка).

На здобуття наукового ступеня: доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Олар Олександр Валеріувич

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри кореляційної оптики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича..

Назва дисертації «Диференціальна Мюллер-матрична діагностика полікристалічної структури біологічних шарів».

Дата захисту 22.02.2019

Науковий керівник Ушенко Юрій Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Грабар Олександр Олексійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики напівпровідників  Ужгородського національного університету, м. Ужгород.

Офіційний опонент Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної квантової електроніки Інституту фізики НАН України, м. Київ.

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

Захист у СВР – Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Іванський Дмитро Ігорович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації «Вплив внутрішніх оптичних потоків на нано- та мікрооб’єкти в еванесцентному полі»

Дата захисту: 22.02.2019

Науковий керівник: Зенкова Клавдія Юріївна, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Стронський Олександр Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторії оптичних матеріалів і елементів оптоелектроніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної квантової електроніки Інституту фізики НАН України, м. Київ.

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

Захист у СВР – Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Серпак Наталія Федорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: старший викладач кафедри біологічної фізики, медичної інформатики та апаратури Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Назва дисертації: «Електронні та коливні характеристики легованих квантових точок А2В6»

Дата захисту: 21.12.2018

Науковий керівник: Купчак Ігор Мирославович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу напівпровідникової нанофотоніки Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України м. Київ

Офіційний опонент: Борча Мар'яна Драгошівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича м. Чернівці

Офіційний опонент: Пелещак Роман Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка м. Дрогобич

Cпеціальність: 01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Пархоменко Григорій Петрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Тонкі плівки NіO та гетеропереходи на їх основі»

Дата захисту: 21.12.2018

Науковий керівник: Мар’янчук Павло Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Ковалюк Захар Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, керівник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України м. Чернівці

Офіційний опонент: Смертенко Петро Семенович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, старший науковий співробітник відділу фізико-технічних основ оптоелектроніки Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України м. Київ

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР: Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Яхневич Марія Ярославівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Вплив зовнішніх полів та домішок на оптичні властивості багатошарових сферичних наноструктур»

Дата захисту: 30.11.2018

Науковий керівник: Головацький Володимир Анатолійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної фізики та наноматеріалознавства Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Офіційний опонент: Білинський Ігор Васильович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність: 01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР: Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Питюк Олеся Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Теорія спектрів квазічастинок перенормованих багатофононними процесами у 3d та низькорозмірних структурах»

Дата захисту: 30.11.2018

Науковий керівник: Ткач Микола Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Ткачук Володимир Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Офіційний опонент: Григорчук Микола Іванович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії квантових процесів у наносистемах Інституту теоретичної фізики НАН України імені М.М. Боголюбова, м. Київ

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність: 01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР: Д 76.051.01.

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Брус Віктор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації: «Електронні процеси у наноструктурованих вуглецевих і вуглецевмісних функціональних матеріалах та приладах на їх основі».

Дата захисту:  27.06.2018

Науковий консультант – Мар'янчук П.Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Корбутяк Д.В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу напівпровідникової нанофотоніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України).

Офіційний опонент: Пелещак Р.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

Офіційний опонент: Федів В.І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медінформатики (Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" м. Чернівці).

На здобуття наукового ступеня:  доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Білинський Ігор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: завідувач кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп'ютерного моделювання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації: «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками»

Дата захисту:  29.09.2017

Науковий керівник: Бойчук Василь Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Офіційний опонент: Корбутяк Дмитро Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу напівпровідникової нанофотоніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент: Лепіх Ярослав Ілліч, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН та НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

Офіційний опонент: Сеті Юлія Олександрівна, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

На здобуття наукового ступеня:  доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пазюк Роман Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні та електричні властивості надграток квантових точок на основі напівпровідників А3В5»

Дата захисту:  22.09.2017

Науковий керівник: Бойчук Василь Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент: Головацький Володимир Анатолійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Франів Андрій Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професора кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Івашко Віктор Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Особливості явищ переходів між низько- та високоспіновим станами спін-кросовер сполук»

Дата захисту:  22.09.2017

Науковий керівник: Гудима Юрій Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент: Прокопенко Ігор Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу електроннозондових методів структурного і елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м. Київ

Офіційний опонент: Ковалюк Захар Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, керівник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича Національної академії наук України, м. Чернівці

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кривецький Василь Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Оствальдівське дозрівання складних напівпровідникових нанокристалів, каталітичних наночастинок та вуглецевих нанотрубок".

Дата захисту:  30.06.2017

Науковий керівник: Венгренович Роман Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Брехаря Григорій Павлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут металофізики імені Г.В. Кордюмова НАН України, м. Київ).

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет "Львівська політехніка").

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тащук Олександр Юрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Особливості деформації термодинамічно нестабільного Bе на різних структурних рівнях".

Дата захисту:  31.03.2017

Науковий керівник:. Раранський Микола Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент Прокопенко Ігор Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу електроннозондових методів структурного і елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м. Київ).

Офіційний опонент Стебленко Людмила Петрівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Удовицька Руслана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-техніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова.

Назва дисертаційної роботи: "Структурування гетероепітаксійних систем CdHgTe/CdZnTe при опроміненні іонами B+ та Ag+"

Дата захисту:  31.03.2017

Науковий керівник:. Смірнов Олексій Борисович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-техніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м. Київ)

Офіційний опонент Пелещак Роман Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич.

Офіційний опонент Раранський Микола Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кондрюк Денис Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Вплив оптичних фононів на спектри поглинання плоских квазідвовимірних напівпровідникових наноструктур"

Дата захисту:  23.12.2016

Науковий керівник: Крамар Валерій Максимович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Волошиновський Анатолій Степанович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Купчак Ігор Мирославович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу напівпровідникової нанофотоніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Склярчук Валерій Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: доцент кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: "Електронні процеси в контактах металу з карбідом кремнію та телуровмісними сполуками".

Дата захисту:  23.12.2016

Офіційний опонент: Ільчук Григорій Архипович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики (Національний університет "Львівська політехніка").

Офіційний опонент: Стрельчук Віктор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії "Оптичної субмікронної спектроскопії" (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України).

Офіційний опонент: Пелещак Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка).

На здобуття наукового ступеня: доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рябий Павло Анатолійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Розвиток підходів відтворення скелетона оптичного поля для розв'язання оберненої фазової задачі"

Дата захисту:  25.11.2016

Науковий керівник: Зенкова Клавдія Юріївна, доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Стронський Олександр Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторією оптичних матеріалів і елементів оптоелектроніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м.Київ)

Офіційний опонент: Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної та квантової електроніки (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Замуруєва Оксана Валеріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Назва дисертаційної роботи: "Одержання та фізичні властивості напівпровідників у системах Ag(Tl)-In-Si(Ge)-Se2".

Дата захисту:  25.11.2016

Науковий керівник: Мирончук Галина Леонідівна, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк)

Офіційний опонент: Стадник Василь Йосифович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Парфенюк Орест Архипович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри електроніки і енергетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ловас Габор Йосипович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник Інституту фізики і хімії твердого тіла Ужгородського національного університету.

Назва дисертаційної роботи: "Емісійна спектроскопія халькогенідних стекол на основі дисульфіду германію та деградація поверхні при природному старінні".

Дата захисту:  23.09.2016

Науковий керівник: Міца Володимир Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри твердотільної електроніки з/с інформаційної безпеки (Ужгородський національний університет).

Офіційний опонент: Рубіш Василь Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, директор Ужгородського науково-технологічного центру матеріалів оптичних носіїв інформації (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, м. Ужгород).

Офіційний опонент: Борча Мар’яна Драгошівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, в.о. завідуючого кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці).

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гринишин Юліана Богданівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Теорія смуги поглинання електромагнітного поля квантовим каскадним детектором у моделі розширеної активної зони"

Дата захисту:  23.09.2016

Науковий керівник: Ткач Микола Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет "Львівська політехніка")

Офіційний опонент: Купчак Ігор Мирославович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу напівпровідникової нанофотоніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Столярчук Ігор Дмитрович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри .теоретичної і прикладної фізики та комп‘ютерного моделювання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації "Оптична та магнітооптична спектроскопія квантово-розмірних структур широкозонних напівпровідників із магнітними домішками".

Дата захисту:  22.04.2016

Науковий консультант: Савчук Андрій Йосипович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики напівпровідників та наноструктур (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент Корбутяк Дмитро Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України).

Офіційний опонент Ваксман Юрій Федорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, декан фізичного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Офіційний опонент – Болеста Іван Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та комп‘ютерних технологій (Львівський національний університет імені Івана Франка).

На здобуття наукового ступеня: доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Сідор Максим Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Cтокс-коррелометрія полів когерентного випромінювання розсіяного оптико-анізотропними шарами»

Дата захисту:  26.02.2016

Науковий керівник: Ушенко Олександр Григорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Поперенко Леонід Володимирович, доктора фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри оптики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної та квантової електроніки (Інститут фізики НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гунько Михайло Миколайович

Посада здобувача і повна назва місця роботи:

Назва дисертаційної роботи: «Ауксетичні властивості та динаміка кристалічної гратки монокристалів високої, середньої і низької категорій»

Дата захисту:  18.12.2015

Науковий керівник: Раранський Микола Дмитровтч, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Мудрий Степан Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент: Будзуляк Іван Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мохаммед Кадіма Амін Мохаммед (громадянин Іраку)

Посада здобувача і повна назва місця роботи: стажиста кафедри експериментальної фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Назва дисертаційної роботи: «Перерозподіл енергії та еволюція фазових сингулярностей при дифракції вихрових світлових пучків»

Дата захисту:  17.12.2015

Науковий керівник: Бекшаєв Олександр Янович – доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії оптики і лазерної фізики НДІ фізики Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Офіційний опонент: Мохунь Ігор Іванович – доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри кореляційної оптики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Денисенко Володимир Геннадійович, кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник відділу оптичної квантової електроніки Інституту фізики НАН України (м. Київ)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Курек Єлена Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи:

Назва дисертаційної роботи: «Вплив слабких магнітних полів на пружні та непружні властивості високочистого берилію»

Дата захисту:  18.12.2015

Науковий керівник: Раранський Микола Дмитровтч, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Стебленко Людмила Петрівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційний опонент: Білюк Анатолій Іванович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Інституту математики фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Литвиненко Вікторія Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: _

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонко плівкових сонячних елементах CdS/CdTe i CdS/Cu(In,Ga)Se2»

Дата захисту:  25.09.2015

Науковий керівник: Косяченко Леонід Андрійович– доктор фіз.-мат.наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Пелещак Роман Михайлович- доктор фіз.-мат.наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Офіційний опонент: Федів Володимир Іванович- доктор фіз.-мат.наук, доцент, доцент кафедри біологічної фізики та мед інформатики, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 –фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01 

****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Панько Ігор Ігорович

Посада здобувача і повна назва місця роботи:_

Назва дисертаційної роботи: «Особливості Оствальдівського дозрівання нанодисперсних фаз в твердотільних та рідких середовищах»

Дата захисту:  25.09.2015

Науковий керівник:  Венгренович Роман Дмитрович – доктор фіз.-мат.наук, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Прокопенко Ігор Васильович - доктор фіз.-мат.наук, професор, завідувач відділу електроннозондових методів структурного і елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович - доктор фіз.-мат.наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства, Національний університет «Львівська політехніка»

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність:  01.04.07 –фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterRҐа@о|ђ¬chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.