Оновлено
2018-06-18
11:52

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Брус Віктор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Дата захисту:  27.06.2018

Науковий консультант – Мар'янчук П.Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри електроніки і енергетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Корбутяк Д.В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу напівпровідникової нанофотоніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України).

Офіційний опонент: Пелещак Р.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

Офіційний опонент: Федів В.І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медінформатики (Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" м. Чернівці).

На здобуття наукового ступеня:  доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Білинський Ігор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: завідувач кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп'ютерного моделювання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації: «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками»

Дата захисту:  29.09.2017

Науковий керівник: Бойчук Василь Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Офіційний опонент: Корбутяк Дмитро Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу напівпровідникової нанофотоніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент: Лепіх Ярослав Ілліч, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН та НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

Офіційний опонент: Сеті Юлія Олександрівна, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

На здобуття наукового ступеня:  доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пазюк Роман Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні та електричні властивості надграток квантових точок на основі напівпровідників А3В5»

Дата захисту:  22.09.2017

Науковий керівник: Бойчук Василь Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент: Головацький Володимир Анатолійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Франів Андрій Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професора кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Івашко Віктор Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Особливості явищ переходів між низько- та високоспіновим станами спін-кросовер сполук»

Дата захисту:  22.09.2017

Науковий керівник: Гудима Юрій Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент: Прокопенко Ігор Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу електроннозондових методів структурного і елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м. Київ

Офіційний опонент: Ковалюк Захар Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, керівник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича Національної академії наук України, м. Чернівці

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кривецький Василь Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Оствальдівське дозрівання складних напівпровідникових нанокристалів, каталітичних наночастинок та вуглецевих нанотрубок".

Дата захисту:  30.06.2017

Науковий керівник: Венгренович Роман Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Брехаря Григорій Павлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут металофізики імені Г.В. Кордюмова НАН України, м. Київ).

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет "Львівська політехніка").

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тащук Олександр Юрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Особливості деформації термодинамічно нестабільного Bе на різних структурних рівнях".

Дата захисту:  31.03.2017

Науковий керівник:. Раранський Микола Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент Прокопенко Ігор Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу електроннозондових методів структурного і елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м. Київ).

Офіційний опонент Стебленко Людмила Петрівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Удовицька Руслана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-техніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова.

Назва дисертаційної роботи: "Структурування гетероепітаксійних систем CdHgTe/CdZnTe при опроміненні іонами B+ та Ag+"

Дата захисту:  31.03.2017

Науковий керівник:. Смірнов Олексій Борисович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-техніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м. Київ)

Офіційний опонент Пелещак Роман Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич.

Офіційний опонент Раранський Микола Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кондрюк Денис Васильович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Вплив оптичних фононів на спектри поглинання плоских квазідвовимірних напівпровідникових наноструктур"

Дата захисту:  23.12.2016

Науковий керівник: Крамар Валерій Максимович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Волошиновський Анатолій Степанович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Купчак Ігор Мирославович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу напівпровідникової нанофотоніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Склярчук Валерій Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: доцент кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: "Електронні процеси в контактах металу з карбідом кремнію та телуровмісними сполуками".

Дата захисту:  23.12.2016

Офіційний опонент: Ільчук Григорій Архипович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики (Національний університет "Львівська політехніка").

Офіційний опонент: Стрельчук Віктор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії "Оптичної субмікронної спектроскопії" (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України).

Офіційний опонент: Пелещак Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка).

На здобуття наукового ступеня: доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рябий Павло Анатолійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Розвиток підходів відтворення скелетона оптичного поля для розв'язання оберненої фазової задачі"

Дата захисту:  25.11.2016

Науковий керівник: Зенкова Клавдія Юріївна, доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Стронський Олександр Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторією оптичних матеріалів і елементів оптоелектроніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м.Київ)

Офіційний опонент: Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної та квантової електроніки (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Замуруєва Оксана Валеріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Назва дисертаційної роботи: "Одержання та фізичні властивості напівпровідників у системах Ag(Tl)-In-Si(Ge)-Se2".

Дата захисту:  25.11.2016

Науковий керівник: Мирончук Галина Леонідівна, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк)

Офіційний опонент: Стадник Василь Йосифович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Парфенюк Орест Архипович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри електроніки і енергетики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ловас Габор Йосипович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник Інституту фізики і хімії твердого тіла Ужгородського національного університету.

Назва дисертаційної роботи: "Емісійна спектроскопія халькогенідних стекол на основі дисульфіду германію та деградація поверхні при природному старінні".

Дата захисту:  23.09.2016

Науковий керівник: Міца Володимир Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри твердотільної електроніки з/с інформаційної безпеки (Ужгородський національний університет).

Офіційний опонент: Рубіш Василь Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, директор Ужгородського науково-технологічного центру матеріалів оптичних носіїв інформації (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, м. Ужгород).

Офіційний опонент: Борча Мар’яна Драгошівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, в.о. завідуючого кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці).

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гринишин Юліана Богданівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Теорія смуги поглинання електромагнітного поля квантовим каскадним детектором у моделі розширеної активної зони"

Дата захисту:  23.09.2016

Науковий керівник: Ткач Микола Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет "Львівська політехніка")

Офіційний опонент: Купчак Ігор Мирославович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу напівпровідникової нанофотоніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Столярчук Ігор Дмитрович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри .теоретичної і прикладної фізики та комп‘ютерного моделювання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації "Оптична та магнітооптична спектроскопія квантово-розмірних структур широкозонних напівпровідників із магнітними домішками".

Дата захисту:  22.04.2016

Науковий консультант: Савчук Андрій Йосипович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики напівпровідників та наноструктур (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент Корбутяк Дмитро Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України).

Офіційний опонент Ваксман Юрій Федорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, декан фізичного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Офіційний опонент – Болеста Іван Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та комп‘ютерних технологій (Львівський національний університет імені Івана Франка).

На здобуття наукового ступеня: доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Сідор Максим Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Cтокс-коррелометрія полів когерентного випромінювання розсіяного оптико-анізотропними шарами»

Дата захисту:  26.02.2016

Науковий керівник: Ушенко Олександр Григорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Поперенко Леонід Володимирович, доктора фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри оптики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної та квантової електроніки (Інститут фізики НАН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Гунько Михайло Миколайович

Посада здобувача і повна назва місця роботи:

Назва дисертаційної роботи: «Ауксетичні властивості та динаміка кристалічної гратки монокристалів високої, середньої і низької категорій»

Дата захисту:  18.12.2015

Науковий керівник: Раранський Микола Дмитровтч, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Мудрий Степан Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент: Будзуляк Іван Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мохаммед Кадіма Амін Мохаммед (громадянин Іраку)

Посада здобувача і повна назва місця роботи: стажиста кафедри експериментальної фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Назва дисертаційної роботи: «Перерозподіл енергії та еволюція фазових сингулярностей при дифракції вихрових світлових пучків»

Дата захисту:  17.12.2015

Науковий керівник: Бекшаєв Олександр Янович – доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії оптики і лазерної фізики НДІ фізики Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Офіційний опонент: Мохунь Ігор Іванович – доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри кореляційної оптики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Денисенко Володимир Геннадійович, кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник відділу оптичної квантової електроніки Інституту фізики НАН України (м. Київ)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

*******************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Курек Єлена Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи:

Назва дисертаційної роботи: «Вплив слабких магнітних полів на пружні та непружні властивості високочистого берилію»

Дата захисту:  18.12.2015

Науковий керівник: Раранський Микола Дмитровтч, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Стебленко Людмила Петрівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційний опонент: Білюк Анатолій Іванович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Інституту математики фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Литвиненко Вікторія Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: _

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонко плівкових сонячних елементах CdS/CdTe i CdS/Cu(In,Ga)Se2»

Дата захисту:  25.09.2015

Науковий керівник: Косяченко Леонід Андрійович– доктор фіз.-мат.наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Пелещак Роман Михайлович- доктор фіз.-мат.наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Офіційний опонент: Федів Володимир Іванович- доктор фіз.-мат.наук, доцент, доцент кафедри біологічної фізики та мед інформатики, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 –фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01 

****************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Панько Ігор Ігорович

Посада здобувача і повна назва місця роботи:_

Назва дисертаційної роботи: «Особливості Оствальдівського дозрівання нанодисперсних фаз в твердотільних та рідких середовищах»

Дата захисту:  25.09.2015

Науковий керівник:  Венгренович Роман Дмитрович – доктор фіз.-мат.наук, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Прокопенко Ігор Васильович - доктор фіз.-мат.наук, професор, завідувач відділу електроннозондових методів структурного і елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович - доктор фіз.-мат.наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства, Національний університет «Львівська політехніка»

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність:  01.04.07 –фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterиi”ґ@тытchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.