Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-10-24 17:06:21
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Яхневич Марія Ярославівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Вплив зовнішніх полів та домішок на оптичні властивості багатошарових сферичних наноструктур»

Дата захисту: 30.11.2018

Науковий керівник: Головацький Володимир Анатолійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної фізики та наноматеріалознавства Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Офіційний опонент: Білинський Ігор Васильович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність: 01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР: Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterБ§ p@ьД=?Хchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.