Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-10-24 16:47:17
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Питюк Олеся Юріївна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: аспірант кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Теорія спектрів квазічастинок перенормованих багатофононними процесами у 3d та низькорозмірних структурах»

Дата захисту: 30.11.2018

Науковий керівник: Ткач Микола Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Ткачук Володимир Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Офіційний опонент: Григорчук Микола Іванович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії квантових процесів у наносистемах Інституту теоретичної фізики НАН України імені М.М. Боголюбова, м. Київ

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність: 01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР: Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterPx„@TВchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.