Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-10-05 16:54:28
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Баня Андрій Романович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

Назва дисертаційної роботи: «Роль біогенних поверхнево-активних речовин у фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів та відвалів вугільних шахт»

Дата захисту: 31.10.2018

Науковий керівник: Карпенко Олена Володимирівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

Офіційний опонент: Гамкало Зенон Григорович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету ім. І.Франка МОН України

Офіційний опонент: Кульбачко Юрій Люцинович – доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О.Гончара МОН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.16екологія

Захист у СВР: Д 76.051.05

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterA0нБь@"‹KЪchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.