Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-09-19 18:37:55
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Корягіна Альона Юріївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Назва дисертаційної роботи: «Фонетичні особливості сучасного соціолекту службовців Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження)»

Дата захисту:  18.10.2018

Науковий керівник:  Науменко Анатолій Максимович

Офіційний опонент – Валігура Ольга Романівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної філології (Київський національний лінгвістичний університет)

Офіційний опонент – Монастирська Юлія Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterUьA@BxЯ„Цchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.