Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-04-19 16:40:02
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Бурлака Юлія Борисівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник лабораторії біохімії Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» НАМН України

Назва дисертаційної роботи: «Вплив складових ендогенної інтоксикації на функціональний стан клітин крові у хворих на рак гортані»

Дата захисту: 16.05.2018

Науковий керівник: Верьовка Сергій Вікторович доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії Державної установи Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України

Офіційний опонент: Столяр Оксана Борисівна доктор біологічних наук, професор, кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент: Гриненко Тетяна Вікторівна - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 - біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterШ]®х·п@з»Pchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.