Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-03-28 11:42:59
Захист у СВР: К 76.051.12  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Буринська Оксана Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора національної економіки»

Дата захисту:  27.04.2018

Науковий керівник: Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, учений секретар (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України)

Офіційний опонент: Зінчук Тетяна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster(к®@!;”(Zchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.