Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-03-11 13:47:06
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Бешлей Ольга Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Когнітивний зміст концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному художньому прозовому дискурсі: діахронічний аспект»

Дата захисту:  12.04.2018

Науковий керівник:  Кушнерик Володимир Іванович

Офіційний опонент: Бабелюк О.А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри технічного перекладу (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Офіційний опонент: Марчишина А.А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterSї§ъ@ЦвTP<chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.