Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2018-03-12 13:39:21
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Галай Тетяна Михайлівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Назва дисертаційної роботи: «Метафоричні терміни в англійській фаховій мові геології: структурний, семантичний та когнітивний виміри»

Дата захисту:  13.04.2018

Науковий керівник:  Осовська Ірина Миколаївна

Офіційний опонент: Андрейчук Н.І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент: Кущ Е.О., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster:ыГ@‡®ЃБиѓchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.