Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-12-28 19:36:03
Захист у СВР: К 76.051.04  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Смик Оксана Степанівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Соціально-географічні аспекти захворювання населення (на прикладі Чернівецької області)”

Дата захисту:  29.01.2018

Науковий керівник:  Кілінська Клавдія Йосифівна

Офіційний опонент: Олійник Я. Б., доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Сливка Р. Р., кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства факультету природничих наук (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук

Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія

Захист у СВР:  К 76.051.04 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster1Иr_џ@Џё-chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.