Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-11-22 18:03:27
Захист у СВР: Д 76.051.06  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Калініченко Віталій Андрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст.»

Дата захисту:  29.11.2017

Науковий керівник: Чучко Михайло Костянтинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства факультету історії, політології та міжнародних відносин (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Головко Олександр Борисович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка)

Офіційний опонент Прохненко Ігор Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат історичних наук

Cпеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія

Захист у СВР: Д 76.051.06

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЇў@¬Г°Vchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.