ќновлено
2019-09-16
12:33

 

Ќовини спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради

 

 

 

 

 


2017-09-12 14:05:10
«ахист у —¬–: ƒ 76.051.03  

ѕр≥звище, ≥м’€, по батьков≥ здобувача:  лимчук ≤рина ≤гор≥вна

ѕосада здобувача ≥ повна назва установи, де в≥н працюЇ – тимчасово безроб≥тна

Ќазва дисертац≥њ: «‘ем≥н≥стичн≥ концепц≥њ в сучасн≥й теор≥њ м≥жнародних в≥дносин»

ƒата захисту:  06.10.2017

Ќауковий кер≥вник: –оманюк –остислав …осипович – кандидат пол≥тичних наук, доцент, доцент кафедри м≥жнародних в≥дносин та дипломатичноњ служби Ћьв≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ≤вана ‘ранка (ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент – ярош ќксана Ѕогдан≥вна, доктор пол≥тичних наук, професор, професор кафедри пол≥толог≥њ —х≥дноЇвропейського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки (ћќЌ ”крањни)

ќф≥ц≥йний опонент – ƒобржанська ≤рина ћихайл≥вна, кандидат пол≥тичних наук, старший викладач кафедри економ≥чноњ теор≥њ „ерн≥вецького торговельно-економ≥чного ≥нституту  ињвського нац≥онального торговельно-економ≥чного ун≥верситету (ћќЌ ”крањни)

Ќа здобутт€ наукового ступен€:  кандидат пол≥тичних наук

Cпец≥альн≥сть:  23.00.01 – теор≥€ та ≥стор≥€ пол≥тичноњ науки

«ахист у —¬–:  ƒ 76.051.03 

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterе’=Х∞@©3Q[Шchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.