Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-08-30 15:25:32
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Білинський Ігор Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: завідувач кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп'ютерного моделювання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертації: «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками»

Дата захисту:  29.09.2017

Науковий керівник: Бойчук Василь Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Офіційний опонент: Корбутяк Дмитро Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу напівпровідникової нанофотоніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент: Лепіх Ярослав Ілліч, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН та НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

Офіційний опонент: Сеті Юлія Олександрівна, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

На здобуття наукового ступеня:  доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster5йHЮ@ѕ7х№chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.