Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-08-22 19:15:45
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Пазюк Роман Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні та електричні властивості надграток квантових точок на основі напівпровідників А3В5»

Дата захисту:  22.09.2017

Науковий керівник: Бойчук Василь Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент: Головацький Володимир Анатолійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Франів Андрій Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професора кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‰]N¬Њ@)5u ®chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.