Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-06-27 11:57:37
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Басняк Юлія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: здобувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету            ім. Юрія Федьковича, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук та права Чернівецького торгово-економічного інституту.

Назва дисертації: Безпековий чинник трансатлантичних відносин постбіполярного періоду

Дата захисту:  07.07.2017

Науковий керівник: Федуняк Сергій Григорович, д.політ.н., професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

Офіційний опонент: Шевчук Олександр Володимирович, д.політ.н., професор, декан факультету політичних наук Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Офіційний опонент: Лаврук Тарас Петрович, к.політ.н., доцент кафедри історії та політології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Захист у СВР:  Д 76.051.03 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterэBw@®hсГ2chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.