Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-05-26 23:32:13
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача: Кривецький Василь Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Оствальдівське дозрівання складних напівпровідникових нанокристалів, каталітичних наночастинок та вуглецевих нанотрубок".

Дата захисту:  30.06.2017

Науковий керівник: Венгренович Роман Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент: Брехаря Григорій Павлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут металофізики імені Г.В. Кордюмова НАН України, м. Київ).

Офіційний опонент: Лукіянець Богдан Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет "Львівська політехніка").

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterU’Ќё—-@Ђr­jRґchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.