Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-05-26 23:05:12
Захист у СВР: К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Любарщук Євген Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Лінійні нестаціонарні диференціально-різницеві ігри зближення»

Дата захисту: 16.06.2017

Науковий керівник: Чикрій Аркадій Олексійович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації керованих процесів (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова)

 

Офіційний опонент: Хусаінов Денис Ях’євич, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Офіційний опонент: Барановська Леся Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичних методів системного аналізу (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР: К 76.051.02