Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-04-26 15:55:06
Захист у СВР – К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Сопронюк Ольга Лук’янівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: «Моделі та методи аналізу чутливості динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору»

Дата захисту: 12.05.2017

Науковий керівник: Гаращенко Федір Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Петрик Михайло Романовича, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

Офіційний опонент: Попов  Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова)

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР: К 76.051.02

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterА¤jE@т8’ґwOchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.