Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-04-26 15:54:17
Захист у СВР – К 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача: Іванчук Марія Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

Назва дисертації: «Математичне моделювання експертних медичних прогностичних систем»

Дата захисту: 12.05.2017

Науковий керівник: Малик І.В., кандидат фіз.-мат.наук, доцент, завідувач кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Самойленко І.В., доктор фіз.-мат.наук, доцент кафедри дослідження операцій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент: Чабанюк Я.М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії оптимальних процесів (Львiвський Нацiональний унiверситет
iменi Iвана Франка)

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист у СВР: К 76.051.02

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterRЅ П@TGЎъcchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.