Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-03-28 13:06:33
Захист у СВР: Д 76.051.05 

Прізвище ім‘я, по-батькові здобувача: Стамбульська Уляна Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Назва дисертаційної роботи: «Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного»

Дата захисту: 26.04.2017

Науковий керівник: Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України)

Офіційний опонент: Воробець Наталія Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України)

Офіційний опонент: Коць Сергій Ярославович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу симбіотичної азотфіксації (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України)

На здобуття наукового ступеня: кандидата біологічних наук

Cпеціальність: 03.00.04 – біохімія

Захист у СВР: Д 76.051.05

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster ЦДю8@<33kшchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.