Оновлено
2021-01-14
11:14

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-03-03 17:04:54
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Тащук Олександр Юрійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: молодший науковий співробітник кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Особливості деформації термодинамічно нестабільного Bе на різних структурних рівнях".

Дата захисту:  31.03.2017

 

Науковий керівник:. Раранський Микола Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент Прокопенко Ігор Васильович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу електроннозондових методів структурного і елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м. Київ).

Офіційний опонент Стебленко Людмила Петрівна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster¬vAs…@ТX?Cchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.