Оновлено
2021-01-14
11:14

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-03-03 11:40:37
Захист у СВР: Д 76.051.03  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Детинченко Оксана Петрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – генеральний директор, товариство з обмеженою відповідальністю «Галицька кнайпа»

Назва дисертації: Новий лібералізм в теорії і практиці міжнародних відносин

Дата захисту:  30.03.2017

Науковий керівник – Романюк Ростислав Йосипович, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (МОН України)

Офіційний опонент – Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса (НАН України)

Офіційний опонент – Буник Микола Зіновійович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук та філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

На здобуття наукового ступеня:  кандидат політичних наук

Cпеціальність:  23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Захист у СВР:  Д 76.051.03

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterXЎч@aг“o_chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.