Оновлено
2020-06-01
15:22

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2017-02-15 12:26:48
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Удовицька Руслана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: науковий співробітник відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-техніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова.

Назва дисертаційної роботи: "Структурування гетероепітаксійних систем CdHgTe/CdZnTe при опроміненні іонами B+ та Ag+"

Дата захисту:  31.03.2017

Науковий керівник:. Смірнов Олексій Борисович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-техніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м. Київ)

Офіційний опонент Пелещак Роман Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич.

Офіційний опонент Раранський Микола Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.07 – фізика твердого тіла

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster`v@йИЪchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.