Оновлено
2019-09-16
12:33

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2016-11-22 11:27:02
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Склярчук Валерій Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює: доцент кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертації: "Електронні процеси в контактах металу з карбідом кремнію та телуровмісними сполуками".

Дата захисту:  23.12.2016

Офіційний опонент: Ільчук Григорій Архипович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики (Національний університет "Львівська політехніка").

Офіційний опонент: Стрельчук Віктор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії "Оптичної субмікронної спектроскопії" (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України).

Офіційний опонент: Пелещак Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка).

На здобуття наукового ступеня: доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterёлђ7ьЭ@ЋfutЁNchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.