Оновлено
2019-09-16
12:33

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2016-11-02 17:10:39
Захист у СВР: К 76.051.12 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельник Олег Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України»

Дата захисту:  02.12.2016

Науковий керівник:  Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Гудзинський Олексій Дмитрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

Офіційний опонент: Кирилов Юрій Євгенович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster°ѕ™tПп@Ѕ*ё\Вchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.