Оновлено
2019-05-10
15:57

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2016-11-02 17:08:32
Захист у СВР: К 76.051.12  

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кіндзерський Віталій Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: голова первинної профспілкової організації студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки»

Дата захисту:  02.12.2016

Науковий керівник: Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної та інноваційної роботи (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України)

Офіційний опонент: Павлова Галина Євгеніївна, доктор економічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster›°ФYmъ@іыTchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.