Оновлено
2019-09-16
12:33

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2016-10-31 11:17:16
Захист у СВР: К 76.051.11 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Радавська Оксана Мстиславівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертаційної роботи: «„Поетика вогню: експресіоністський стиль французької воєнної прози»

Дата захисту:  29.11.2016

Науковий керівник:  Моклиця Марія Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент: Червінська Ольга В’ячеславівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Юрчук Олена Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В.І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний університет)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.01.06 – теорія літератури

Захист у СВР:  К 76.051.11

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterLіЩШ;@©цG:эьchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.