Оновлено
2019-05-10
15:57

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2016-10-25 17:28:22
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Рябий Павло Анатолійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: "Розвиток підходів відтворення скелетона оптичного поля для розв'язання оберненої фазової задачі"

Дата захисту:  25.11.2016

Науковий керівник: Зенкова Клавдія Юріївна, доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент: Стронський Олександр Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторією оптичних матеріалів і елементів оптоелектроніки (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, м.Київ)

Офіційний опонент: Шумелюк Олександр Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу оптичної та квантової електроніки (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster)єм@(z–Schnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.