Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2021-11-16 09:48:01
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Микитюк Тарас Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює молодший науковий співробітник НДР №14.808, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертації "Електричні, оптичні та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових гетероструктурах CdS/CdMgTe".

Дата захисту: 17.12.2021, початок о 17:00.

Науковий керівник: Фодчук Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Федів Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ДВНЗ "Буковинський державний медичний університет".

Офіційний опонент Горічок Ігор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника".

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterђSK@ьEКuчchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.