Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2021-11-16 09:47:13
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Сумарюк Олександр Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює асистент кафедри будівництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертації "Високоміцні композити на основі кремнеземистих і алюмосилікатних модифікаторів та методи їх діагностики".

Дата захисту: 17.12.2021, початок о 15:00.

Науковий керівник: Фодчук Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Кладько Василь Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач відділу структурного і елементного аналізу матеріалів і систем.

Офіційний опонент Яремій Іван Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterlvРЮф@€‘d;Ч>chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.