Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2021-04-06 15:18:47
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Солодкий Микола Степанович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації "Багатохвильові спектри розсіяння Х-променів та електронів у складних кристалічних з’єднаннях".

Дата захисту: 07.05.2021, початок о 15:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/mon-hsjy-gio)

Науковий керівник: Борча Мар’яна Драгошівна, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент – Лізунов В’ячеслав В’ячеславович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач відділу фізики багатопараметричної структурної діагностики Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент Яремій Іван Петрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

На здобуття наукового ступеня:  кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЦМЯ@Лэ’chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.