Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2021-04-06 15:11:19
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Янчук Іванна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації "Фазоконтрастні Х-променеві томографія та інтерферометрія структурних порушень у кристалах".

Дата захисту: 07.05.2021, початок о 15:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/mon-hsjy-gio)

Науковий керівник: Новіков Сергій Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Кладько Василь Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу дифракційних досліджень структури напівпровідників Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент Коцюбинський Володимир Олегович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івно-Франківськ.

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster—E@0ыrchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.