Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2021-01-14 11:10:36
Захист у СВР: К 76.051.04 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Дячук Аліна Іванівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший лаборант кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: „Просторово-часова динаміка земельного фонду і людності фізико-географічних районів Чернівецької області”.

Дата захисту:  15.02.2021  

Науковий керівник:  Круль Володимир Петрович

Офіційний опонент: Мальчикова Д.С. доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії та екології (Херсонський державний університет)

Офіційний опонент: Барановський М. О., доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

На здобуття наукового ступеня:  кандидат географічних наук
Cпеціальність:  11.00.02 – економічна та соціальна географія
Захист у СВР:
  К 76.051.04 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЂ›ЪЙ·@єhЫІchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.