Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2020-12-27 15:23:59
Захист у СВР: Д 76.051.02 

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Осипова Олександра Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер з автоматичного тестування програмного забезпечення, ТзОВ "СофтСерв - Девелопмент"

Назва дисертаційної роботи«Інтегральні многовиди та декомпозиція систем багатотемпових лінійних сингулярно збурених рівнянь»

Дата захисту – 15.01.2021

Науковий керівник – Черевко І. М., д. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент – Грод І. М., д. фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри математики та методики її навчання Тернопільського нацiонального педагогічного унiверситету iменi Володимира Гнатюка;

Офіційний опонент – Самусенко П. Ф., д. фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри теоретичних основ інформатики Нацiонального педагогічного унiверситету iменi М. П. Драгоманова

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння

Захист у СВР - К 76.051.02

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster`оd@ч¤Ь)“chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.