Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2020-10-05 16:26:41
Захист у СВР: Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Солован Михайло Миколайович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри електроніки і енергетики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Дата захисту: 06.11.2020, початок о 15:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/dqn-ngfp-vjh)

Назва дисертації «Електронні явища в планарних та наноструктурованих поверхнево-бар’єрних структурах на основі кремнію, кремнієвмісних та халькогенідних сполук».

Науковий керівник – Мар'янчук П.Д.., доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий кафедрою електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент доктор фізико-математичних наук, професор Юхимчук Володимир Олександрович, завідувач відділу оптики та спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ).

Офіційний опонент доктор фізико-математичних наук, професор Пелещак Роман Михайлович, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич).

Офіційний опонент доктор фізико-математичних наук, професор Мирончук Галина Леонідівна, директор Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

На здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‘-Ц‹С@M‰›chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.