Оновлено
2022-12-30
13:17

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2020-07-29 14:43:49
Захист у СВР - Д 76.051.01 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача Кучак Альона Ігнатівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює аспірант кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Дата захисту: 04.09.2020

Назва дисертації «Спектральні параметри квазічастинок у напівпровідникових нанотрубках та нанокільцях».

Науковий керівник – Маханець О.М., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент Швайка А.М., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України (м.Львів).

Офіційний опонент Купчак І.М., кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ). 

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.02 – теоретична фізика

Захист у СВР:  Д 76.051.01

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster=ё{@CLoшchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.