Оновлено
2020-06-01
15:22

 

Новини спеціалізованої вченої ради

 

 

 

 

 


2020-03-10 11:52:55
Захист у СВР: Д 76.051.07 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Скобнікова Оксана Володимирівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України ,,Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Назва дисертаційної роботи: «Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах»

Дата захисту:  10.04.2020

Науковий керівник:  Ткачик Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України ,,Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Офіційний опонент: Шевченко Ірина Семенівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Офіційний опонент: Цапів Алла Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики

Херсонського державного університету

На здобуття наукового ступеня:  кандидат філологічних наук

Cпеціальність:  10.02.04 – германські мови

Захист у СВР:  Д 76.051.07

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster+„€]¤@шC9(xМchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.